Met het Platform Theoretische Leerweg willen we schoolleiders van scholen die lesgeven in de Theoretische Leerweg, de Gemengde Leerweg en de Mavo met elkaar verbinden. Door deze verbinding delen we expertise, vormen we een front in de richting van ontwikkelingen en werken we zelf plannen uit.
Dit alles heeft tot doel om van de schoolleiders excellente schoolleiders te maken van excellente scholen en zo het onderwijs in het algemeen in beweging te houden.
Een platform met een groot aantal aangesloten scholen heeft de kracht en macht om het onderwijs richting te geven. Een richting die recht doet aan alle kwaliteiten van een TL-leerling.

Lees hier meer over onze missie.

Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X