Standpunten

 

Brief van het Platform aan de Tweede Kamer inzake de huidige onderwijsontwikkelingen

Over LOB en loopbaandossier, de overgang van tl naar havo, de samenvoeging van tl en gl en de curriculumherziening.

 

Reactie van het Platform op de omrekenmethode voor de rekentoets 2F

waarbij een TL-leerling met dezelfde score een vol punt lager krijgt dan een Kader-leerling.

 

 

 

Reactie naar de regiegroep vernieuwing examenprogramma’s beroepsgerichte vakken in het vmbo

over de in onze ogen negatieve ontwikkelingen rond het nieuwe examenprogramma beroepsgerichte vakken van de GL.

 

 

 

Reactie op de opstroom van TL4 naar havo4

naar aanleiding van de notitie van de VO-raad: Sector aan zet.

 

 

 

Reactie op de vroegselectie
naar aanleiding van het rapport van de onderwijsraad: Vroeg of laat.

 

 

 

Het Platform Theoretische Leerweg spreekt zich samen de VO-raad en SPV uit tegen het intrekken van het wetsvoorstel over de beperking tot één sectorvak.

 

 

Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X