2F – 1

17 september 2013

 

Ministerie van OCW

T.a.v. staatssecretaris Sander Dekker

Postbus 16375

2500 BJ  DEN HAAG

 

Utrecht, 17 september 2013

 

Geachte staatssecretaris,

 

Namens het Platform-TL wil ik u op de hoogte stellen van onze zorgen rond de gang van zaken met de implementatie van de 2F toetsen, in bijzonder de rekentoets.

 

Ons Platform ziet de toetsen als een diagnostisch middel om te zien hoe ver een leerling is gevorderd met het behalen van het gestelde doel: 2F. Vanuit dat gezichtspunt is het allereerst vreemd dat de uitslag van de toetsen onderdeel uitmaakt van de zak/slaagregeling. Immers de 2 F toetsen zijn een ondersteuning van het leerproces en zijn geen afrekening van een leerling en/of school. Onze verbazing werd des te groter toen er vervolgens een omrekenmodel werd gepresenteerd per schoolsoort. Om een metafoor te gebruiken: je slaagt voor je rijbewijs, of je zakt. Je kunt niet een beetje slagen. 2F is een norm waar je aan voldoet of niet. Een  school moet zijn onderwijs zo inrichten dat er alles aan gedaan wordt om dat niveau te bereiken en dat zal uiteindelijk vaak een traject per leerling zijn.

Wel moet ons van het hart dat de worsteling van onze collega’s op het bbl-niveau om het niveau 2F te bereiken, naar ons oordeel een niet acceptabele opdracht is. Het gebruiken van de toets als diagnostisch instrument kan ook op dat niveau uitkomst brengen.

 

Nogmaals, we willen u dringend verzoeken een en ander te heroverwegen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bart Engbers

Voorzitter Platform-TL

< Ga terug


Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close