Avanti!

Kansen bieden, kansen grijpen. Dat was de titel van onze conferentie. En het was ook echt ‘onze’ conferentie. Samen met het SLO hebben we geprobeerd een conferentie neer te zetten die vanuit ons eigen netwerk gevoed en uitgevoerd werd. Dat we daartoe in staat zijn, blijkt uit de reacties. Deelnemers waren zeer tevreden over de inhoud. We kunnen het, en dat geeft hoop want we moeten nog heel veel.

Nature en nurture

In het ochtenddeel beet onze dagvoorzitter Barry Lommen de spits af. Niet alleen met de gebruikelijke huishoudelijke informatie maar ook met een inspirerend verhaal over de verhouding nature en nurture. Barry betoogde aan de hand van Piek dat nurture wel degelijk van dominante invloed is op de ontwikkeling van onze mogelijkheden. Oefening baart kunde.

Gepersonaliseerd leren

Stefan van der Voort, voorzitter van het Top Traject, liet zien wat er nog gedaan moet worden om onze leerlingen op een goede manier voor te bereiden op het hbo. Nog veel te veel leerlingen haken op dat pad af, terwijl dat niet nodig is. Voorwaarde daarvoor is dat er in de keten (tl, mbo, hbo) op gelijkwaardige wijze wordt samengewerkt om de noodzakelijke kennis en competenties aan te leren. Om dat te bereiken zal het onderwijs in de brede zin, steeds meer moeten in zoemen op de individuele behoefte van de leerling. In aansluiting daarop liet Rob Feenstra van het Kennemer College zien hoe zij in hun school ook de samenwerking op zoeken maar binnen de tl driftig op zoek zijn naar het vorm geven aan het gepersonaliseerd leren. De rol van de coach blijkt steeds belangrijker te worden. Hij monitort de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. De op de voet gevolgde leerling voelt zich erkend en komt op deze wijze in zijn volle kracht te staan.

Nieuwigheid de norm

Veel workshops sloten aan op deze thema’s: samenwerken en de leerling echt centraal stellen. De angst om buiten de lijntjes te kleuren is op veel scholen verleden tijd. Een verplicht zevende vak, een beroepsgerichte component, vervroegd examen doen, een vak op een hoger niveau afsluiten, het zijn op veel scholen al normale verschijnselen. Wat nieuwigheid was, is bijna norm geworden.

Nieuw curriculum

Maartje van Meijel, verantwoordelijk voor integratie gl en tl op het Ministerie van OCW en Fleur Renirie van Curriculum.nu, gaven een laatste stand van zaken rond deze thema’s. Het meest verrassende was de tekst van het regeerakkoord. Daarin wordt gesteld dat al in 2019 het nieuwe curriculum in werking treedt. Een fikse opgave voor de nieuwe minister Arie Slob. Enige scepsis is hier op zijn plaats. Wel moet geconstateerd worden dat de vernieuwing van het curriculum een bloedserieuze zaak is en dat de tl er zich flink tegenaan moet bemoeien om ervoor te zorgen dat onze leerlingen en leraren krijgen waar ze recht op hebben: betekenisvol en verrijkend onderwijs. Natuurlijk onder een acceptabele werkdruk.

Nieuwe leerweg

Op het gebied van het andere grote thema, de integratie van de gl en de tl, is er ook iets bijzonders te constateren. Dit onderwerp wordt niet eens genoemd in het regeerakkoord. Het schijnt een gepasseerd station te zijn. Mag dat misschien vanuit de politiek zo beleefd worden, in de onderwijs werkelijkheid ligt dat geheel anders. Er zal nog veel geregeld en bedacht moeten worden voor de nieuwe leerweg ook werkelijkheid is geworden. Met het SPV heeft het Platform-TL afgesproken dat op dit thema ons Platform leidend zal zijn.

Geslaagd

Kortom een geslaagd congres met een titel die we het komende jaar als richtlijn kunnen gebruiken: kansen bieden en kansen grijpen. Dus tl-vrienden samen de schouders eronder en doe mee en laat van je horen. Avanti!

 

Bart Engbers

< Ga terug


Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close