Baas in eigen huis

Op vrijdag 4 december 2015 heeft het bestuur van het Platform TL de recente politieke ontwikkelingen besproken. Aanleiding was de afhandeling van het wetsvoorstel van de vernieuwing van de examenprogramma’s beroepsgerichte vakken in het vmbo-b-k-gl. Opmerkelijk aan de behandeling van dit wetsvoorstel was de aandacht voor de tl. De tl was geen onderdeel van de behandeling op een onbeduidend puntje na : sector heet vanaf nu profiel (profielwerkstuk). Inhoudelijk verandert er niets.

 

Moties en een amendement gingen allemaal over de tl. Ongemak over wat doen we met de tl lag hieraan ten grondslag. Eerst en vooral is duidelijk dat iedereen en ook het Platform het belang van LOB onderstrepen. Daaraan gekoppeld is het loopbaandossier waarin vastgelegd wordt wat een leerling aan ontwikkeling heeft doorgemaakt op gebied van persoonsontwikkeling en beroeps- en schoolkeuze.

 

Het amendement legt in de wet vast dat ook in de tl 2 keuzevakken in het beroepsgerichte segment gekozen moeten kunnen worden. Hoe dat precies vorm gegeven moet worden zal de komende maanden duidelijk worden. Het platform heeft als standpunt: de keuzevakken zijn een extra vak bovenop de huidige 6 avo-vakken. We bepleiten een mavo, in aansluiting op het onderwijsraad-advies, met een aantal modaliteiten. Uitgangspunt is een mavo plus (minimaal 6 avo-vakken en een beroepsgericht vak. Dit zou een volledig beroepsgericht deel kunnen zijn (profielvak en keuzevak) of een vak als informatietechnologie tl. Mogelijkheden als 6 avo-vakken en eventueel 5 avo-vakken met een keuzevak zouden modaliteiten kunnen zijn. Daarmee is de gl en de tl tot een eenheid vergroeid, immers beide hebben een beroepsgericht onderdeel.

 

Het Platform is ervan overtuigd dat iedere school de ruimte moet hebben en heeft zijn eigen invulling aan deze verbreding van het curriculum te geven. Sleutelen aan de inhoud van het onderwijs kan niet beperkt blijven tot een nieuw element. Samenhang moet gezocht worden al zou het maar zijn op het aspect van LOB. Deze ontwikkeling geldt ook voor de havo, ook daar zal vorm gegeven worden aan beroepsgerichte elementen in het curriculum. Deze vrijheid betekent tevens een zware druk op de schoolleiders om op verantwoordelijke wijze om te gaan met de ruimte die geboden wordt. Tegenover vrijheid staat verantwoordelijkheid en die is verbonden aan kunde.

 

Ontwikkeling van curricula is niet de eerste zorg van schoolleiders geweest tot nu toe. Dictaten vanuit het ministerie zullen de komende tijd niet meer te verwachten zijn. Slechts richtlijnen voor kwaliteit en daadwerkelijke zorg daarvoor zal blijven. Nu zal de schoolleider het voortouw in handen hebben als het gaat om kwaliteit van de ontwikkeling van het curriculum. De leraar als designer en de leerling als co-designer en de schoolleider als organisator van het design, zal het motto zijn van de komende jaren. Deze rol is voor veel schoolleiders nieuw en zal op korte termijn een van de belangrijkste onderdeel vormen van de professionalisering van de schoolleider. Het Platform neemt in deze initiatieven in samenwerking met het SLO.

< Ga terug


Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close