De ‘nieuwe vmbo’-conferentie

De vmbo-leerling van de 21ste eeuw

 

Maandag 15 februari 2016 werd in de Reehorst te Ede een conferentie georganiseerd over het thema: wat heeft een vmbo-leerling nodig om voldoende toegerust, aan zijn toekomst vorm te geven. De conferentie werd georganiseerd door APS en Sardes i.s.m. SPV, VO-raad en het Platform- TL.

 

Het ochtend deel werd ingevuld door drie bijdrages vanuit totaal verschillende invalshoeken, maar met een wonderwel zeer eensluidende boodschap.

 

Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, mocht de aftrap doen. Zij benaderde de vraag vanuit een algemeen maatschappelijke visie. Verfrissend omdat wij in het onderwijs heel erg gewend zijn introvert te werken en te denken. Haar boodschap sloot aan op de dialoog over “onderwijs 2032”. Gooi de vensters open en zoek aansluiting bij het maatschappelijk gebeuren. Hoe urgent dat is werd duidelijk o.a. door een gegeven als: de huidige leerlingen hebben over 20 jaar wel 14 verschillende beroepen gehad. Scholing wordt een opdracht voor het leven. Voldoende kennis van kernvakken als rekenen, taal en Engels en kunde in de basisvaardigheden (21e eeuwse skills) zijn daarvoor een voorwaarde.

 

Wethouder Bert van de Burgt uit Dordrecht had een prachtig verhaal over hoe in de regio het beroepsonderwijs versterkt kan worden door een innige samenwerking tussen gemeentes, bedrijfsleven, zorg, wijk, roc en vmbo. Een gemeente kan daarbij een belangrijke rol vervullen door te faciliteren in de bouw van gezamenlijke onderwijsvoorzieningen. Bovendien benadrukte hij dat juist het beroepsonderwijs een sterke regionale insteek heeft. De vmbo-populatie blijft vaak in de regio wonen en de regio heeft vaak een duidelijke kleuring van de arbeidsmarkt waarvan de opleidingen zich bewust moeten zijn.

 

Daarna mocht het Platform-TL in de persoon van Wilma van Noort onze bevindingen op de studiereis naar HTH in San Diego vertellen. Het enthousiasme spatte ervan af. Zij maakte de zaal duidelijk hoe belangrijk een aantal zaken zijn om aan de eisen die aan leerlingen worden gesteld in de volwassen wereld, te kunnen voldoen. Thema’s die zij benoemde waren het betekenisvol leren, het belang van advisory (mentoraat en LOB) , burgerschap en een setting waarin een ieder elkaar kent.

 

Na het algemene deel mocht het Platform-TL in kleinere kring wat uitvoeriger op deze thema’s ingaan. Uit de vele opmerkingen kan afgeleid worden dat het Platform juiste onderwerpen aan de orde stelt. Dit werd bevestigd door de aanwezigheid van Tessa van Dorp van het Ministerie van OCW, die in aansluiting op de verhalen van het Platform concrete vragen voorlegde over de toekomst van de TL.

 

De discussie over toekomst van de TL staat voor de deur en deze conferentie was een mooi en inspirerend begin.

 

Bart Engbers

Platform TL
Platform TL
Platform TL
Platform TL
Platform TL
Platform TL
Platform TL
Platform TL
Platform TL
Platform TL
Platform TL
Platform TL
Platform TL
Platform TL
Platform TL

< Ga terug


Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close