Koppie erbij

10 september 2014

 

Het motto van het Platform TL is leren excelleren. De gedachte is: samen als TL-scholen leren en werken aan het verbeteren van ons onderwijs. Dat komt onze leerlingen ten goede en dat komt onze medewerkers ten goede. Want trotse mensen zijn gemotiveerde mensen.

 

De school biedt onderwijs dat ertoe doet bij de leerlingen om verder te komen in de maatschappij. Van de leerling verwacht de school dat hij maximaal presteert. Tot zover is er geen vuiltje aan de lucht. Maar een school is geen eiland meer. Maatschappelijke eisen denderen de school binnen. Niets mooi onderwijs, effectief onderwijs. Wat telt zijn examenresultaten en de doorstroomcijfers.

 

Ik vraag aandacht voor het gezond verstand gebruiken in de dagelijkse schoolleiding. Houd het koppie erbij. De balans in het onderwijsproces tussen de dagelijkse gang van zaken en de opdracht kinderen voor te bereiden op een toekomstig bestaan in een hopelijk humane samenleving dreigt door te schieten. Schoolleiders worden op niet mis te verstane wijze door de besturen of anders wel door de inspectie gewezen op de (wan)prestaties van scholen. Terecht, want de belangrijkste taak van een schoolhoofd is garant te staan voor de kwaliteit van het onderwijs in zijn school. De kwaliteit van een school heeft echter meer aspecten dan alleen de harde data. Het welbevinden van de leerlingen is heel belangrijk. Scholen met goede prestaties zijn echter zeer gemotiveerd zich in de luwte te bewegen en vooral geen gekke dingen te doen. Beleidsrijk opereren wordt zelden beloond.

 

Is kwaliteit gemeten aan de lat van de huidige inspectie ook een meten van welbevinden? Ik heb geconstateerd in Japan waar prestatiegericht onderwijs toe leidt. Leerlingen die de maatschappelijke druk om te presteren niet konden hanteren. Zie Haruki Murakami: de kleurloze…..

 

Een goed actueel voorbeeld is de positie van LOB. Iedereen in onderwijs-Nederland is er van overtuigd dat LOB voor een TL-leerling heel belangrijk is. Toch is er geen wettelijk vastgestelde tijd in het curriculum en geen waardering voor LOB in het beoordelingskader. Alleen de successen van de avo-vakken bepalen de uitstroom en de waardering van de school.

 

Ik weet zeker dat alle actoren in het onderwijs maar een ding willen: succes van de leerling. Laten we dat dan ook als uitgangspunt nemen bij de inrichting van een vernieuwing van de TL: LOB hiep hoi.

 

 

Bart

< Ga terug


Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close