Onderbouw en bovenbouw: reik elkaar de hand

6 maart 2014

 

Veel scholen worstelen met de aansluiting onderbouw-bovenbouw en daarbij is de TL-afdeling zeker geen uitzondering. Als we pleiten voor doorlopende leerlijnen vanuit het po naar het vo en van het vo naar het mbo/havo, zullen we toch eerst onze eigen zaakjes op orde moeten hebben. In weerwil van goede bedoelingen bevordert de eigen organisatie van de school maar al te vaak de gespletenheid: een strikt gescheiden onderbouw- en bovenbouwteam. De focus van de teams is verschillend georiënteerd. De onderbouw is gericht op een succesvolle landing van de basisschoolleerling in het vo. Zware eisen stellen is daarbij uit den boze. De bovenbouw is gericht op het examen en een succesvolle doorstroom naar het vervolgonderwijs. De eisen worden zwaarder. Leerlingen moeten grotere happen leerstof verwerken en kunnen reproduceren. Kortom verschillende schoolculturen in een huis: een pampercultuur versus een eisencultuur.

De druk op de bovenbouw is de laatste jaren sterk toegenomen. Vooral de nadruk op de opbrengsten, i.c. de examenresultaten, heeft de sfeer van het schoolklimaat in het algemeen niet verbeterd. In een tweetal zaken zou de onderbouw een bijdrage kunnen leveren in de vermindering van de stress in de bovenbouw.

  • In de onderbouw systematisch werken aan het vergroten van het verwerken van de leerstof. Hiermee kan de paniek die in leerjaar 3 ontstaat bij de eerste schoolonderzoeken voor een groot deel ondervangen worden.
  • Van vele kanten wordt de bovenbouw onder druk gezet om een goede LOB te organiseren. Zeker leerlingen in de TL zijn bij een goed opgezette LOB zeer gebaat. Onderzoek wijst uit dat veel TL-leerlingen in het eerste leerjaar van het mbo stuklopen door een grote onwetendheid over de te nemen keuze van vervolgopleiding en toekomstig beroep. De onderbouw zou veel actiever bezig kunnen zijn met LOB. Hiermee zou tevens de druk in de bovenbouw op de keuzebegeleiding verminderd kunnen worden.

 

 

Bart

< Ga terug


Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close