Overgang van PO naar VO

24 november 2014

 

 

Het Platform TL wordt de laatste weken regelmatig benaderd met vragen over de overgang van PO naar VO. De Cito-eindtoets in het PO is in feite weggevallen als criterium voor het niveauadvies voor een leerling in het VO. Reden: het late moment van afname van de Cito-eindtoets. Bepalend is nu het advies van de basisschool.

 

We hebben geconstateerd dat overal in het land afspraken worden gemaakt tussen PO en VO om de overgang geordend te laten verlopen. Toch duiken hier en daar geruchten op dat er protocollen ontworpen zijn waarbij bijvoorbeeld de uitkomst van een intelligentietoets (betaald door het VO) bepalend zou zijn voor de plaatsing in het VO. Een voorbeeld zou de ‘Waterlandse overstap’ zijn. Hierover zijn vragen gesteld aan de staatssecretaris van OCW.

Het antwoord is heel eenduidig. Uit de beantwoording van de staatssecretaris:

 

“Het mag echter niet zo zijn dat het voortgezet onderwijs hierover eenzijdig verplichtingen oplegt of eisen stelt aan het primair onderwijs. Het is de verantwoordelijkheid van de basisschool zelf tot een kwalitatief goed schooladvies te komen en te besluiten welke gegevens hierbij worden gebruikt. Gegevens verkregen uit een intelligentietoets kunnen daarvan onderdeel uitmaken. Overigens baseert een basisschool het advies doorgaans op veel meer gegevens zoals het oordeel van de leerkracht over de houding, motivatie en zelfstandigheid van de leerling en de meerjarige resultaten op leerlingvolgtoetsen.”

 

Tot zover de staatssecretaris. De boodschap is duidelijk. Het advies van de basisschool is leidend. En dat advies kan nooit op een enkel gegeven gebaseerd zijn. Afspraken tussen PO en VO in een regio zijn echter wenselijk in eigen belang van basisscholen en middelbare scholen. Voorbeelden zijn bij het Platform TL aanwezig en verkrijgbaar.

 

 

Bart

< Ga terug


Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close