Rekenen op zijn nummer gezet

9 oktober 2015

 

Tijdens menige bestuursvergadering van het Platform-TL gaven leden aan dat zij zich zorgen maakten over de plannen van de staatssecretaris om rekenen mee te nemen in de zak/slaagregeling. De resultaten van de rekentoets waren op veel scholen zodanig van aard dat een aanzienlijk aantal leerlingen het slachtoffer van de regeling zou worden.

 

In de gesprekken die het bestuur over de rekentoets voerde, is nooit het nut van de aandacht voor rekenen een onderwerp van discussie geweest. Integendeel, juist in scholen waar zwaar onder het gemiddelde gescoord werd, was men overtuigd van de noodzaak met rekenen aan de slag te gaan. Menige rekenleraar in verschillende scholen is op een heel creatieve wijze aan het werk gegaan om het niveau van de leerlingen op een hoger plan te brengen. Echter het opnemen van rekenen in de zak/slaagregeling werd als buitenproportioneel aangemerkt. Dit heeft het Platform-TL in een brief aan de Kamercommissie onderwijs laten weten.

 

Gelukkig heeft de kamer besloten om voorlopig het voornemen van de staatssecretaris het rekenen onderdeel van het examen te maken, ongedaan gemaakt behalve voor het vwo. Er zit bij sommige mensen een vreemde kronkel in hun gedachten. Sommigen denken dat je met een toets (een examen) leerlingen iets bijbrengt. Anderen denken dat je zonder een afsluiting met consequenties de leraren een vrijbrief geeft niet serieus hun werk te doen. Beide redeneringen zijn volgens mij onjuist. Een toets is een afsluiting van een leerproces, het is een middel om te zien hoe ver een leerling gevorderd is. Daarom moet er getoetst worden want op basis van die uitkomsten kan gezien worden wat een leerling aan kennis of vaardigheid mist en nog moet leren. Dat moet ook na de beslissing van de kamer gewoon door gaan. De tweede redenering dat een school de aandacht aan rekenen zou verminderen nu het geen onderdeel meer is van het examen, durf ik zeer te betwijfelen. Betrokkenheid van leraren bij kansen creëren voor hun leerlingen in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt is groter dan ooit. Zie de intensieve programma’s LOB op bijna alle scholen. En rekenvaardigheid is beslist een van de succesfactoren.

 

Kortom: de vlag kan uit omdat we ons ontworsteld hebben aan een wurggreep, maar het werk aan rekenen bij leerlingen die het nodig hebben, blijft even belangrijk.

 

Bart

< Ga terug


Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close