Sociale veiligheid

Sociale veiligheid in en om de school veronderstelt een schoolcultuur waarin leden van de schoolgemeenschap respect voor elkaar hebben en worden gerespecteerd. Iedereen mag zichzelf zijn waarbij de gemeenschappelijke waarden en normen leidend zijn. Sociale veiligheid blijft een kwetsbaar iets, het is een continue proces en zeker geen product. Een belangrijke reden waarom hiervoor terecht veel aandacht wordt gevraagd is dat een veilige omgeving de binding aan de school aanzienlijk vergroot met als gevolg een plezierig werk- en leerklimaat en dus betere prestaties.

 

Onlangs hoorde ik iemand zeggen, wat u op papier heeft staan in vorm van protocollen geloof ik wel, maar ik wil in de school voelen dat het een plek is om graag te toeven. Deze stelling is mij uit het hart gegrepen en wil het graag met een voorbeeld uit de praktijk illustreren.
Onlangs vertelde een mentor mij het volgende:

 

Tijdens een mentoruur vroeg een leerling of hij iets mocht vertellen en iets vragen. Hij vertelde met horten en stoten dat hij al enige tijd tot de conclusie was gekomen dat hij in een verkeerd lichaam woonde. Hij wilde een meisje  zijn. Het was plots doodstil in de klas en iedereen keek wat ongemakkelijk naar het plafond. Ook de mentor zelf wist zich eigenlijk geen raad. Na enige stilte begonnen een paar leerlingen vragen te stellen. Er ontstond een intensief gebeuren. Toen kwam de vraag: mag ik vanaf nu bij de meisjes in de kleedkamer tijdens de gym. Spontaan kwam van alle kanten: natuurlijk mag je dat. De mentor heeft vervolgens een gesprek geregeld met de teamleider, de gymleraar , de ouders en de leerling zelf. De zaak werd geregeld. Voor zover de mentor het kon nagaan was het verhaal een geheim van de mentorklas gebleven en bleef de relatie met de leerling gewoon zoals die altijd al was.

 

Natuurlijk is dit een extreem voorbeeld van dingen die in een klas , in een school kunnen voorvallen. Maar de wijze waarop deze 3 TL-klas er mee omgegaan is, geeft aan dat het op deze school wel goed zit met de sociale veiligheid. Dit is de basis. Een school moet een aantal zaken ordentelijk geregeld hebben en dat zal in de conferentie ook uitvoerig aan bod komen maar als het waarom van deze activiteiten niet helder is, blijft alles wat opgetuigd wordt een soort van brandweer. Brandweer moet er zijn, maar zonder preventie blijft het blussen.

 

Bart Engbers

Platform TL

< Ga terug


Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close