Speelruimte

10 juni 2015

 

 

‘De toekomst van de TL-leerling’ was de titel van de conferentie op 4 juni georganiseerd door het Platform TL in een fantastische samenwerking met APS en SLO.

In feite was het leeuwendeel van de dag gewijd aan allerlei aspecten van LOB. Iedereen vindt LOB heel belangrijk, iedereen vindt LOB noodzakelijk. Getuige de grote belangstelling voor deze conferentie.

 

Ik constateer tegelijkertijd dat heel veel scholen nog erg aan het worstelen zijn met vragen naar het wat en hoe van LOB. De urgentie om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan is echter groot geworden, sinds ook de inspectie LOB heeft toegevoegd aan het toetsingskader.

 

Aan het eind van de dag hield Pedro de Bruyckere van de lerarenopleiding in Gent (België) een inspirerend en humoristisch verhaal rond het thema van de dag: ‘Wat is de opdracht van docent en school om de leerling op zijn toekomst voor te bereiden?’.

 

Ik licht er een punt uit: gun jezelf speelruimte en neem het zowel in tijd als ideeënontwikkeling. Deze speelruimte, die Pedro zo belangrijk vindt voor de bewaking van de kwaliteit van je onderwijs, deed mij terug denken aan een tocht langs onderwijsinstellingen van heel verschillend niveau maar die gemeen hadden excellent te zijn. Excellentie was gedefinieerd als goed presterend, tevreden studenten (leerlingen) en enthousiaste, kundige, betrokken docenten.

 

Een zeer opmerkelijke constatering aan het eind van de toer was dat al deze instellingen of afdelingen een cultuur hadden waarin met grote regelmaat alle dagelijkse activiteiten geblokkeerd werden en ruimte geboden werd voor reflectie en onderzoek naar kwaliteit van het werk. Neem en maak speelruimte, je verdient het dubbel en dwars terug. Neem speelruimte ook voor LOB, leerlingen en leraren worden er zoveel rijker van.

 

 

Bart

< Ga terug


Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close