Bezoek aan University of British Columbia (UBC) – 4 april 2019

Na een inspirerende ochtend vertrekken we na de lunch naar de universiteit. We wandelen over de campus, in het zonnetje richting de school. We gaan daar leerlingen bezoeken die deelnemen aan een programma voor ‘gifted students’. In twee jaar tijd worden zij klaargestoomd voor de universiteit (excellaration voor gifted children). Deze leerlingen komen uit grade 7/8 (14/15 jaar) en zijn vooral gericht op science. De groep bestaat uit 40 leerlingen en jaarlijks melden zich 240 leerlingen aan. Er is dus een strenge selectieprocedure. Het docententeam bestaat uit vier docenten.

De meeste leerlingen worden niet voldoende uitgedaagd in het reguliere onderwijs en voelen zich niet begrepen. Zij zijn ‘the troops of the misfits’. Naast IQ wordt ook gekeken naar EQ. Er wordt in het begin vooral ingestoken op sociale vaardigheden. Deze leerlingen hebben nog nooit gefaald. Nu worden ze in situaties gebracht waarbij ze zich ongemakkelijk voelen en leren ze dat dit ok is en dat falen mag. 

Het programma valt rechtstreeks onder het Ministerie van Onderwijs onder de voorwaarde dat de helft van de leerlingen uit Vancouver komt en de andere helft uit de provincie B.C. Daarnaast wordt er gestreefd naar een evenredig aantal jongens en meisjes. Naast het Ministerie van Onderwijs zijn UBC en de Vancouver Schoolboard betrokken bij dit programma. 

Het programma sluit aan bij de visie van UBC: ‘Tuum Est’ ( It is yours). Het ondersteunen en aantrekken van studenten die gedreven zijn om vorm te geven aan een betere wereld. Het programma omarmt innovatie. 

Bij binnenkomst treffen we in de gang al drie leerlingen aan die de golven nabootsen van water m.b.v. een spiraal. De leerlingen hebben weinig oog voor ons bezoekers en zijn verdiept in hun opdracht. Deze leerlingen zitten in het eerste jaar van het programma. 

We worden ontvangen door het hoofd van het programma, Lucy. Het programma bestaat 25 jaar. 

Lucy geeft aan graag het aantal leerlingen te willen verhogen. Na het inleidende praatje hebben we de mogelijkheid om met docenten en leerlingen in gesprek te gaan. Ook zijn er drie Aziatische moeders aanwezig om onze vragen te beantwoorden. Deze moeders zien in de twee jaar dat hun kinderen meedoen aan het programma grote veranderingen. Ze worden snel volwassen. Ook geeft één van de moeders aan dat de band met haar zoon beter is geworden. Ze heeft een socialer en gelukkiger kind in huis!

De docenten geven aan dat het in het begin heel lastig is om deze leerlingen les te geven, omdat ze niks van de docenten aannemen. Ze denken het altijd beter te weten dan de docent. Voor deze leerlingen is het belangrijk om eerst hun vertrouwen te winnen. 
Op de vraag of leerlingen aansluiting vinden met studiegenoten als ze naar de universiteit gaan, is het antwoord dat dit op kennisniveau geen probleem is. Ondanks de goede sociale vaardigheidstraining blijft het leeftijdsverschil een rol spelen. De leerlingen blijven vaak bij elkaar en gaan één keer per week terug naar hun oude docenten van het programma. Ze worden dus nog goed in de gaten gehouden als ze na twee jaar weg gaan. 

Als we twee leerlingen, Amy en Alex, vragen wat ze goed vinden aan het programma vertellen ze dat ze veel vrijheid krijgen om aan de projecten te werken en dat ze zich thuis voelen in deze ‘learning community’. Het is een groep van gelijkgestemden. 
Het nadeel is dat sommige leerlingen vijf uur reistijd hebben en dat er door de manier van werken altijd onrust is. 

Aan het einde van de meeting komen alle leerlingen samen en vragen we hen wat hun dromen voor de toekomst zijn. Eén van de leerlingen wil in de toekomst helpen bij het doorontwikkelen van een robot, Da Vinci machine, die nu al ingezet worden bij moeilijke chirurgie. Een meisje met roze haar wilt astronaut worden. Weer een andere leerling wil of professor of artiest of regisseur worden.

Wat ons op viel was dat we een groep met gelukkige kinderen zagen!

Janny Rijks – Aeres MAVO Bilthoven
Albert Sikkens – CSG Liudger Locatie Splitting Drachten
Ilona van Wissem – Candea College Duiven

< Ga terug


Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close