Project Bezoekvouchers

In januari 2021 zijn we officieel van start gegaan met de pilot ‘praktijkgericht programma in de gl en tl’. In september 2020 hebben zich meer dan 300 scholen gemeld voor de subsidie. D.m.v. loting hebben 136 scholen deze subsidie ontvangen. Het merendeel van de vmbo scholen met een gl en/of tl heeft echter geen plek in de pilot gekregen. Ook op deze scholen zal vanaf augustus 2024 de nieuwe leerweg worden aangeboden. Er is toegezegd dat deze scholen goed geïnformeerd zullen worden over de vorderingen van de pilots zodat ook zij zich kunnen voorbereiden. Dat willen we niet alleen via digitale nieuwsbrieven, websites en webinars doen. Het is ook goed om praktische ervaring op te doen. Dat kan door op bezoek te gaan bij scholen die al bezig zijn met het praktijkgericht programma. Hoe doen zij het, welke obstakels ervaren ze, welke kansen liggen er etc. Dat levert energie en inspiratie om ook zelf aan de slag te gaan.

In oktober 2021 is het project ‘bezoekvouchers’ van start gegaan. In dit project leggen wij contact tussen een niet pilotschool (die graag op bezoek wil bij een pilotschool) en een pilotschool. Het is een simpel maar doeltreffend concept. Beide scholen leren van een dergelijk bezoek. In de afgelopen maanden hebben ruim 60 van dergelijke bezoeken plaatsgevonden.

We zijn in april 2022 gestart met de tweede ronde bezoeken en zullen in oktober 2022 starten met de derde ronde. Daarvoor hebben we de medewerking van de pilotscholen gevraagd. Voor beide scholen geldt dat op bezoek gaan, feedback geven etc. betekent ook dat er mensen vrij gemaakt moeten worden om die bezoeken voor te bereiden, en op bezoek te gaan. “Wie betaalt dat?”. Vandaar dat er geld beschikbaar wordt gesteld voor deze bezoeken.

Voor het voorbereiden en daadwerkelijk op bezoek gaan ontvangt iedere school die op bezoek gaat bij een van de pilotscholen € 500,-. De school waar jullie op bezoek gaan ontvangt dezelfde vergoeding. Ook voor hen zal er een voorbereiding nodig zijn en zullen mensen vrij geroosterd moeten worden om jullie te ontvangen.

Het Platform-TL zal vraag en aanbod samen brengen. Zodra er een goede combinatie is gevonden zullen deze scholen met elkaar in contact worden gebracht en regelen de scholen vervolgens zelf de datum van het bezoek. We willen de administratie en verantwoording van deze bezoeken tot een minimum beperken. Het gaat om het bezoek, om de inspiratie van elkaar en het verder brengen van de ontwikkeling van de nieuwe leerweg op alle vmbo scholen.

Voorwaarden om deel te kunnen nemen aan het project Bezoekvouchers:

  • Alleen bezoekafspraken die via het project ‘Bezoekvouchers’ tot stand zijn gekomen en waarvoor het evaluatie formulier is ingevuld en ingestuurd, komen in aanmerking voor vergoeding.
  • Een niet-pilotschool kan maximaal 1 bezoek per bezoekronde via het project Bezoekvouchers declareren.
  • Beide scholen bereiden het bezoek goed voor en vullen naderhand het korte evaluatieformulier in.De subsidiemiddelen zijn niet onbeperkt dus, als je mee wilt doen met dit project is het zaak niet te lang te wachten met aanmelden.Samenvattend nodigen wij uw school uit om deel te nemen aan de derde ronde.

Aanmelden

Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close