Conferentie sociale veiligheid geannuleerd

Per 1 augustus 2016 zijn alle scholen verplicht een veiligheidsplan te hebben. Een actueel onderwerp dus. Het bestuur van het Platform constateerde dat lang niet alle scholen het onderwerp echt geagendeerd hebben. Vaak is het een papieren document dat ergens in een la ligt en bij een eventueel inspectiebezoek en/of bij calamiteiten eruit gehaald wordt. Deze brandweerpolitiek doet naar ons idee geen recht aan de serieusheid van het onderwerp. Een school waarin de veiligheid van leerlingen en medewerkers, in de meest brede zin, in en om de school een dagelijkse zorg is, zorgt voor een goed werkklimaat en derhalve voor goede prestaties van alle leden van de schoolgemeenschap.

 

Het heeft ons verbaasd dat er betrekkelijk weinig inschrijvingen waren voor de conferentie die we op 2 juni over dit thema hadden georganiseerd. De conferentiecommissie had een interessant programma samengesteld waarin zowel op conceptueel als op praktisch niveau aan veiligheid gewerkt kon worden. Het bestuur heeft het vermoeden dat de urgentie van het onderwerp nog niet erg hoog is en dat aan het einde van dit schooljaar enige conferentiemoeheid parten speelt.

 

Dit vermoeden wil het bestuur graag testen onder onze leden. Daarom krijgen alle leden een korte enquête toegestuurd waarin gevraagd wordt waarom dit keer de belangstelling zo gering was. Tegelijkertijd wil het bestuur de leden vragen thema’s aan te dragen die wel op een breed draagvlak onder de leden kunnen rekenen.

 

Het bestuur rekent erop dat deze rondvraag massaal ingevuld wordt.

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor de medewerking.

< Ga terug


Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close