De ‘background noise’ aan het woord

Studiereis USA San Diego – Portland – Platform-TL

 

Deel 2

Dinsdag 3 nov. 2015 – High Tech High, San Diego

 

Door: Bart Engbers, voorzitter Platform Theoretische Leerweg

 

De hoofdboodschap van Larry Rosenstock aan ons (Platform-TL) is helder als kristalhelder water. Verandering in het onderwijs is mogelijk als je het maar wilt. De ja-maren zijn symptomen van onwil of onkunde.

Hij voegt daar onmiddellijk zijn analyse van de rol van het onderwijs in de maatschappij aan toe. Zijn misschien goedkoop klinkende constatering is dan minder vrijblijvend en wordt voor ons een gewetenszaak.

 

Natuurlijk wordt Larry gedreven door zijn vele treurige observaties in zijn eigen land, de VS. Veel leerlingen wordt tekort gedaan op het terrein van maatschappelijke kansen en de huidige toch al zeer gesegregeerde samenleving wordt door het het huidige systeem eerder versterkt.

Hij voegt daaraan toe dat het de hoogste tijd is in de gehele westerse wereld ons de vraag te stellen, is ons onderwijs nog wel van deze tijd? Hij vindt van niet. Hij verwijst naar de oorsprong van ons huidige onderwijsstelsel, de 19e eeuw, waarin de massale disciplinering ten dienste van de arbeidsmarkt uitgangspunt was. Wij, in de 21e eeuw, staan in de vroege ochtend van een nieuwe samenleving waarin oude zekerheden als een baan niet meer bestaan en er volop nieuwe onzekerheden voor in de plaats zijn gekomen. De knop moet om. School helpt de leerling een ‘survival kit’ te ontwikkelen. Deze kit bestaat uit een goed ontwikkelde zelfkennis en vaardigheden die de basis zijn om in wisselende perspectieven te kunnen functioneren.

 

Pijlers in zijn onderwijsvisie zijn:

 

  • Ieder kind heeft recht op zijn eigen ontwikkeling. De relatie tussen kind en school is gebaseerd op vertrouwen. Zij bereiken samen het maximale.
  • Leren door doen: kennis komt tot stand als het ankers heeft waar deze zich aan kan hechten en dat zijn praktische ervaringen van allerlei soort.
  • De groep waarin de leerling is opgenomen is heterogeen samengesteld zowel sociaal (postcode loterij) als cognitief (vmbo-vwo) met als doel cohesie in de samenleving te bevorderen.
  • Basis is PBL (prjectonderwijs). Leerlingen leren zich te verbazen, te ontdekken en te onderzoeken.
  • Leraren zijn designers, er zijn geen boeken en leerlingen zijn mede-designers.
  • Houd het klein. Dit adagium is in alles doorgezet: beperkt aantal vakken, beperkt aantal leerkrachten, beperkt aantal leerlingen.
  • De kernvakken hebben een prominente plaats in het curriculum. Zij zijn de sleutel voor de formele aansluiting op het vervolgonderwijs.
  • Ouders spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van hun kind, ook op school.

 

En wat doet de directie?

Deze is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Leerkrachten worden ieder jaar beoordeeld en opnieuw aangesteld of ontslagen.

En wat doet het bestuur (de CEO)?

Hij noemt zichzelf ‘background noisy’. Hij legt actuele dilemma’s voor aan de directie om verder te groeien.

 

Dank je Larry. Genoeg om over na te denken en mee aan het werk te gaan.

 

Bart Engbers

Platform TL
Platform TL
Platform TL
Platform TL
Platform TL
Platform TL
Platform TL

< Ga terug


Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close