login ledenlogin leden login leden

De volgende vragen staan centraal:

• Wat moet en wat mag rond de invoering van de praktijkgerichte programma’s?

• Met welke programma’s kan/wil ik aan de slag?

• Wat vraagt de invoering van een praktijkgericht programma van onze school?

• Wat kenmerkt het werken met een praktijkgericht programma?

• Welk cursusaanbod staat op Bijscholingvmbo.nl?

OCW verzorgt de voorlichting over de stand van zaken rond de praktijkgerichte programma’s.