Disclaimer

Het Platform Theoretische Leerweg verleent u hierbij toegang tot www.platform-tl.nl (“de Website”).

Het Platform Theoretische Leerweg behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Het Platform Theoretische Leerweg spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van het Platform Theoretische Leerweg.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan het Platform Theoretische Leerweg nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij het Platform Theoretische Leerweg.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het Platform Theoretische Leerweg, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Op de website nemen wij foto’s op waarvan wij aannemen dat deze auteursvrij zijn, dan wel foto’s waarvan het auteursrecht bij de stichting ligt. Personen die op deze foto’s staan en die bezwaar hebben tegen publicatie op deze wijze kunnen dat kenbaar maken via een mail aan de beheerder. Wij verwijderen dan de foto.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close