Dossier Vroege Selectie

 

De Onderwijsraad heeft in haar advies “Vroeg of laat” (maart 2010) geadviseerd om de selectieleeftijd (het moment waarop leerlingen tot een schoolkeuze worden genoopt) niet naar achteren te schuiven. De overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs mag dus het grote opdeelmoment blijven. Voor veel leerlingen is het dan volgens de raad een goed moment om het juiste onderwijstype in te stappen. Voor andere leerlingen is dat niet het geval. Die hebben meer tijd nodig om zich tot een bepaald niveau te ontwikkelen. Die groep kan echter worden bediend met andere maatregelen.

 

Het achterliggende probleem is dat bij een te vroege selectie een deel van de potentie niet wordt benut: de leerling die bijvoorbeeld in een kaderberoepsgerichte leerweg wordt geplaatst zal zich misschien niet opwerken tot een havo-/hbo-leerling, terwijl hij dat in een onderwijssysteem waar de keuze van schooltype een paar jaar later valt misschien wel zou doen. Internationaal onderzoek geeft aan: Nederland selecteert    vroeg en heeft een laag rendement als het om het uiteindelijk bereikte niveau gaat. Wie had gehoopt dat die discussie zou leiden tot een nieuwe roep om de middenschool wordt teleurgesteld.

 

 

Op 5 februari 2010 bracht de Onderwijsraad het advies “Vroeg of laat” uit aan de minister en de staatssecretaris van OCW.

In dat advies werd ingegaan op de vraag of ons Nederlands onderwijssysteem te vroeg selecteert waardoor het potentiële talent niet wordt benut.

 

De belangrijkste “andere maatregelen” die men noemt zijn:

  • extra ondersteuning in het basisonderwijs om achterstanden in te halen
  • voetklassen voor leerlingen die onder hun potentie scoren als gevolg van taalachterstand
  • gemengde brugklassen vmbo-tl en havo met het aloude differentiatie binnen klassenverband
  • experimenten met juniorcolleges: scholen voor groep 8 en klas 1 en 2 die toeleiden naar alle schooltypes
  • een minder strikte scheiding tussen algemeen en theoretisch onderwijs.

 

Persbericht van de Onderwijsraad

Samenvatting “Vroeg of Laat”

Het rapport “Vroeg of Laat”

 

Lees hier de volledige reactie van het Platform-TL op het advies

van de Onderwijsraad.

 

Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close