Een praktische (beroeps)component in de TL

TL-ers zijn geen wetenschappers in dop. Het zijn leerlingen met een gezond stel hersenen die graag ook praktisch bezig zijn. Helaas moesten de tl-ers het doen met een pakketje avo-vakken. Gelukkig begint het ook bij beleidsmakers door te dringen dat daar iets aan gedaan moet worden. Een mooi perspectief zou zijn een samengaan van de gl en de tl, een tl plus. De tl zou uitgebreid kunnen worden met een praktische component. Vooruitlopend op deze ontwikkelingen worden allerlei pilots uitgevoerd zoals de tech-mavo en bèta-challenge (een soort technasium op tl-niveau). Inderdaad al deze ontwikkelingen spelen zich vooral rond de techniek af. Begrijpelijk, want in deze sector worden de grootste tekorten op de arbeidsmarkt verwacht. Vooral de tl-ers zullen een cruciale rol op die arbeidsmarkt gaan spelen.

 

Per 1 augustus 2016 is het mogelijk op alle tl-afdelingen Informatie Technologie aan te bieden als keuzevak. Informatie Technologie is de nieuwe benaming voor ITTL.

 

Ook was het de bedoeling per ingang van het nieuwe schooljaar het keuzevak T en T (Techniek en Toepassing) aan te kunnen bieden. Tijdgebrek heeft roet in het eten gegooid. T en T zal het komende schooljaar slechts een pilot voor 12 scholen zijn. Scholen kunnen zich formeel nog aanmelden maar welke school kan nu nog de organisatie van komend schooljaar zodanig aanpassen dat een nieuwe pilot uitgevoerd kan worden?

 

Zoals al aangestipt concentreren de nieuwe vakken zich vooral op techniek. Het Platform-TL benadrukt dat de keuze breder moet zijn. Ook sectoren economie, zorg en groen moeten aan bod kunnen komen. Een uitgelezen kans zou het zijn om een tl-afdeling van een school het examenprogramma d en p (diensten en producten) van de gl aan te laten bieden. Hierbij stuiten we op een formeel probleem. Een tl verbonden aan een brede vmbo kan daarmee gewoon aan de slag, maar de scholen waar juist de nood het grootst is, de tl-afdelingen verbonden aan een havo/vwo, kunnen dat (nog) niet. Zij hebben immers een licentie nodig om dit aan te bieden. Het Platform TL is samen de SLO bezig om dit uit te zoeken of deze formele barrière geslecht kan worden. Je hoort van ons.

 

Een discussie starten of reageren? Ga naar ons forum (members only).

< Ga terug


Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close