Examens en toetsen in de (G)TL en mavo

Tijdens de bestuursvergadering van 2 februari 2018 heeft Jan Kastelein van het College voor Toetsen en Examens ons bijgepraat over dat aspect van mogelijke veranderingen ook in de TL/mavo.

 

 

Jan start met het geven vaan een beknopt historisch overzicht van de ontwikkeling van examens in het vmbo: van papieren ‘gymzaalexamens’ tot digitale examens via Facet (sinds 2016). Dit laatste vooral voor de beroepsgerichte vakken (Centraal Schriftelijk PraktijkExamen = CSPE), waarin ook de theorie in de praktijk wordt getoetst.

Er zijn verschillende vormen van praktische opdrachten, bijvoorbeeld:

  • in een specifieke ruimte (bijv. een garage);
  • praktische opdrachten middels ICT;
  • minitoetsen

 

Kenmerkend voor deze toetsen is, dat ze appelleren aan leren met handen (vooral voor BBL en KBL). Nederland is het enige land in Europa dat deze vorm(en) van beroepsgerichte examen kent. Enerzijds is dit een sterk onderdeel van het Nederlandse onderwijs, anderzijds is het wellicht een van de redenen dat wij gericht zijn op de onderkant van ons onderwijs. Daarnaast zijn wij meesters in het door differentiëren, ook in de beroepsgerichte vakken, met allerlei bijbehorende praktijkexamens.

In de examinering van de beroepsgerichte vakken nieuwe stijl zijn scholen geheel vrij in het programmeren van de keuzevakken en het profielvak over de leerjaren 3 en 4 heen:

  • optie 1: alle keuzevakken in leerjaar 3, het profielvak in leerjaar 4;
  • optie 2: alle keuzevakken in leerjaar 4, het profielvak in leerjaar 3;
  • optie 3: alle keuzevakken verspreid over leerjaar 3 en 4, het profielvak verspreid over leerjaar 3 en 4.

 

Het CvTE is verder bezig om examinering van profielvakken en keuzevakken nog verder te flexibiliseren, o.a. middels twee versies van een CSPE.

Jan gaf in overweging om niet het gymlokaal als beeld van examens te hebben, maar om meer recht te doen aan andere mogelijkheden van (flexibele) examinering, afhankelijk van de behoeften van de school. De school zou hierin dus eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Dit geldt ook de tweede correctie, die onderwerp is/was van discussie. Wenselijk is om dit door de scholen zelf te laten regelen.

Analoog aan de beroepsgerichte vakken zou men in de tl, havo en vwo ook leergebieden kunnen maken die als profielvakken dienen, met daaronder keuzevakken die middels een schoolexamen worden afgesloten. Bijvoorbeeld het profielvak natuurwetenschappen met als keuzevakken elektriciteit, kwantummechanica, krachten, etc. Of generieke wiskunde met daaronder wiskunde a, wiskunde b en wiskunde c.

Enige uniformiteit is wel wenselijk. Dat wat er Limburg gebeurt moet wel enigszins vergelijkbaar zijn met dat wat er in Groningen gebeurt. De basis hierbij is het onderwijssysteem, waaruit het examensysteem voortvloeit.

 

Advies: maak van een beroepsgericht vak binnen de TL écht een vak waarbij met de handen gewerkt wordt (dus bij voorkeur geen computersimulaties). Dit heeft uiteraard invloed op de inrichting van de school of het (vak)lokaal en voor de inventaris van dat vak.

Flexibilisering in examinering kan leiden tot digitalisering en komt daarmee tegemoet een gepersonaliseerdere examinering, waarbij men kan denken aan een frequentie ergens in de range van anytime/anywhere tot driemaal per jaar.

 

Als uitsmijter poneerde Jan nog een interessante gedachte: “Hoe je leerlingen het in het vervolgonderwijs doen is misschien een belangrijker kengetal dan eindexamenresultaten gezien door de bril van de inspectie.”.

In aansluiting op dit verhaal wordt door enkele bestuursleden gemeld dat er in het land onduidelijkheid bestaat over hoe te handelen als leerlingen zowel voor een GL- als de TL/mavo-diploma in aanmerking kunnen komen. In de volgende nieuwsbrief zal de exacte regeling vermeld worden. Op dit moment wordt dit op het ministerie uitgezocht.

 

 

 

 

< Ga terug


Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close