Gezamenlijke reactie op voorstel over toelatingseisen voor het MBO

In de nieuwe wet Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs (ingangsdatum 1-8-2017) staat dat mbo-opleidingen aanvullende eisen kunnen stellen aan leerlingen die een beroepsopleiding willen volgen – ook als ze een vmbo-diploma hebben. Daar zitten wel beperkingen aan: de eisen mogen alleen gaan over kennis of vaardigheden die niet of niet in voldoende mate onderdeel zijn van het voortgezet onderwijs of om niet ontwikkelbare, specifieke eigenschappen van de deelnemer die van belang zijn in de beroepsuitoefening.

 

In de afgelopen maanden heeft de MBO Raad op verzoek van de minister gewerkt aan een voorstel voor de uitwerking van deze aanvullende eisen. Tegelijkertijd is er – eveneens op verzoek van de minister – gekeken naar de uit 2003 stammende Doorstroomregeling nadere vooropleidingseisen vmbo-beroepsonderwijs. Hierin staat welke eisen mbo-opleidingen mogen stellen aan de gevolgde algemeen vormende vakken – zoals wiskunde of biologie – voor vmbo-leerlingen die kiezen voor doorstroom naar een niet-verwante opleiding in het mbo. Vooropleidingseisen mogen alleen gesteld worden als een student vanaf de eerste dag het onderwijs niet zal kunnen volgen door het ontbreken van bepaalde, nodige basiskennis.

 

SPV, Platform-TL, het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs en de VO-raad zijn niet blij met de richting waarin het voorstel van de MBO Raad zich lijkt te ontwikkelen. Daarom hebben we gezamenlijk bij de minister onder de aandacht gebracht dat het belangrijk is om terughoudend te zijn met het stellen van extra eisen aan jongeren die – op grond van hun vmbo-diploma – toelaatbaar zijn tot het mbo. Aanvullende eisen kunnen voor een beperkt aantal zeer specifieke opleidingen een nuttige rol vervullen als instrument in de toelating, en daarmee jongeren behoeden voor – te voorziene – teleurstellingen op de arbeidsmarkt. Toelatingseisen moeten echter wel passen binnen de hierboven beschreven definities en transparant zijn. Dat geldt eveneens voor de toelatingsprocedures van de mbo-opleidingen.

 

In onze optiek kan breder gekeken worden naar de mogelijkheden om jongeren op een passende plek te krijgen. Samenwerking tussen vmbo en mbo op het gebied van loopbaanoriëntatie, doelgerichte intake-activiteiten in het mbo en inhoudelijke schakelprogramma’s vmbo-mbo kunnen jongeren helpen om een goede keuze voor een vervolgopleiding te maken.

 

In de komende tijd wordt het gesprek over toelatingseisen voor mbo-opleidingen verder gevoerd. Via onze website houden wij u op de hoogte.

< Ga terug


Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close