Grote betrokkenheid tijdens veldraadplegingen

In Eindhoven, Zwolle, Rotterdam en Ede hebben veldraadplegingen plaats gevonden over de Nieuwe Leerweg. De vier bijeenkomsten zijn georganiseerd door de VO-raad, SPV, Platform-TL en de SLO. De belangstelling was groot en terecht want het ging ergens over: de toekomst van onze leerlingen en onze scholen.

Nieuwe Leerweg
Een van de programmalijnen in het kader van Sterk Beroepsonderwijs, die het kabinet heeft uitgezet, is het voornemen om de GL en de TL (mavo) samen te laten gaan in een Nieuwe Leerweg. Een belangrijk onderdeel van deze nieuwe leerweg is de praktische component. Dit voornemen kan op heel veel steun rekenen in de scholen. Het waarom van dit voornemen is helder:

  • Betere voorbereiding op de doorstroom naar mbo en havo;
  • Verbetering van de herkenbaarheid van het vmbo (onderscheid gl en tl is onbekend en er bestaat een hardnekkige perceptie dat tl meer waard is dan gl);
  • Gebrek aan waardering voor praktische vaardigheden en leerstijlen;
  • Verhoging van de motivatie bij leerlingen door aansluiting op hun leerstijl.

Grote betrokkenheid
Maar dan komen de volgende vragen als: wat zijn de leerdoelen van de praktische component en hoe ziet dat eruit in de school? Over deze vragen buigen de deskundigen uit de scholen zich tijdens de bijeenkomsten. De sfeer is prima en de betrokkenheid bij het onderwerp is groot. Na een korte inleiding door OCW over het waarom van deze Nieuwe Leerweg gaan de deelnemers uiteen in groepen en buigen zich over het ‘wat’ en het ‘hoe’.

De grote verscheidenheid in de wereld van gl/tl komt in de gesprekken duidelijk naar voren. Het aantal varianten op de gl/tl/mavo is groot. Daarin zal ook in de toekomst geen verandering komen. Het is juist uitermate belangrijk dat een school voor haar populatie het beste onderwijs organiseert. Tegelijkertijd is de steun om het onderwijs meer praktisch te maken, leerlingen meer te laten leren aan de hand van ‘het doen van dingen’ groot.

Advies
Een werkgroep van de VO-raad, SPV, Platform TL ondersteund door SLO, is gevraagd een gedragen advies uit te brengen voor 14 januari 2019. Uiteraard luistert deze werkgroep goed naar wat er door de deelnemers aan de bijeenkomsten wordt ingebracht. Het advies, zoals dat aan OCW gegeven wordt, zal gepubliceerd worden op onze website en gemaild worden naar de deelnemers van de bijeenkomsten

Kijk hier voor het startdocument van de bijeenkomsten.

< Ga terug


Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close