Hugo

Rede van voorzitter Bart Engbers bij de uitvaart van oud-voorzitter Hugo van Berkum (17 september 2019).

Namens het Platform-TL wil ik onze innige deelneming uitspreken met het grote verlies van een groot man, onze eerste voorzitter.

In het schooljaar 2007-2008 werd Hugo door de founding fathers van het Platform, Jan Duursma, Rob Feenstra en Barry Lommen betrokken bij de verkenning van nut en noodzaak van een Platform voor gl/tl/mavoscholen. Hugo was met pensioen maar nog lang niet uitgeblust, ondanks zijn lastige Utrechtse onderwijsjaren. Hij was een onderwijsman in hart en nieren. Ik vermoed dat zijn gelukkigste jaren de jaren zijn geweest in de toen nog wildernis van Rijnsweerd, waar hij met heel betrokken docenten een niet al te grote IVO-mavo leidde. Zijn grote onderwijsideaal: ieder kind heeft recht op zijn eigen ontwikkeling. En het mocht rustig een jaartje langer duren of soms wel twee. Daarvoor was het IVO. Vanaf 1992 stak er een koude wind op in het Utrechtse onderwijs. Al het kleine en mooie moest groot en zakelijk worden. En Hugo kreeg de eer om de weerbarstige werkvloer van o.a. versteende techniekdocenten klaar te maken voor de grote fusie. Toch kreeg Hugo wat jaren later in Maarssen een kans om zijn idealen in de praktijk te brengen.

Hugo was een geliefd man met een groot netwerk en met vermogen tot zelfreflectie. Beide een voorwaarde om in het onderwijs op succesvolle wijze te werken en zeker bij het opzetten van een Platform. Ik zal een voorbeeld geven van Hugo’s zelfonderzoek. Ik weet niet meer precies wanneer het was, het zal aan het eind van een vergadering zijn geweest. Hij zei: Bart, twijfel jij wel eens? Moet je horen wat mij is overkomen. Een week terug kwam ik een oud-leerling tegen, waar ik heel veel energie in gestopt heb. Hij had een ingewikkelde thuissituatie. Wat ik hem heb proberen te leren: altijd het gesprek aan te gaan, nooit het contact met de ander verliezen. Hoe herkenbaar voor de persoon van Hugo. Weet je wat die jongen tegen me zei: wat heb ik een spijt om bij u op school te hebben gezeten en geïndoctrineerd te worden met de boodschap: altijd blijven praten. Weet u wat het gevolg hiervan is geweest: ik heb het contact met mijn ouders en broers en zussen verloren en ben eigenlijk uit mijn vertrouwde gemeenschap gestoten. Ik ben daar diep ongelukkig door geworden. Ik vraag je Bart: wat heb ik fout gedaan? Je wilt mensen toch niet ongelukkig maken, integendeel je wilt ze helpen zichzelf te ontwikkelen in een open wereld. Ik kon niet veel anders inbrengen dan dat ik ook zo had gehandeld, maar dat er in onze samenleving weerbarstige verschillen zijn te constateren die niet makkelijk op elkaar aansluiten. De betrokkenheid, de drive en zijn enorme inzet om juist voor zijn groep leerlingen op te komen tekenen Hugo. 

Je zelf een spiegel voorhouden, daar was Hugo heel goed in. Ook zijn plezierige manier van omgang met mensen en de daaruit voortvloeiende netwerken. Hij was een mediator pur sang, En tegelijkertijd kon hij zich kwaad maken over de bestuurlijke passiviteit ten opzichte van de vmbo-scholen, de helft van de Nederlandse leerlingen en daarvan weer de helft van de gl/tl/mavo-leerlingen en hun docenten. Hugo heeft zeker ertoe bijgedragen dat deze leerlingen en docenten beter in beeld zijn gekomen, en wel de aandacht krijgen die ze verdienen. Hugo heeft als pionier ook zijn eigen portemonnee getrokken ten gunste van de startkosten van het Platform. Of hij het voorschot terug zou krijgen was afhankelijk van het krijgen van leden. Gezien het huidige aantal lidscholen (129) was zijn geloof in het platform terecht.

Een kleine bijdrage van de VO-raad voor het Platform was voor Hugo een soort van landelijke erkenning. Hij was daar ook zielsblij mee. Op weg naar huis moest ie dat delen met het thuisfront en gebruikte daarvoor twitter. Dat hij daarmee het hele land en ook de pers van de subsidie op de hoogte bracht, had hij pas door toen een journalist hem belde hoe dat zat met die subsidie, maar ook bij de VO-raad daarna informeerde. De VO-raad was not amused.

Toch was het gebaar van de VO-raad een eerste erkenning van het Platform waar Hugo zich enorm sterk voor heeft gemaakt en daarvoor zijn we hem intens dankbaar. 

En ik hoop dat hij dat ook zelf al bij leven heeft mogen ervaren.  

Hugo zijn betrokkenheid bij het platform was écht heel groot. Tot het laatst is hij alle nieuwsbrieven en notulen blijven lezen. 

Hugo was een serieuze, betrokken, goedlachse en bijzondere aardige man. Geweldig om met hem te hebben mogen samenwerken. 

We zullen zijn betrokkenheid dan ook missen. 

We wensen Nannie en de kinderen heel veel sterkte met het gemis van Hugo.

Voorzitter Bart Engbers schudt oud-voorzitter Hugo van Berkum de hand. (Eigen foto)

< Ga terug


Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close