Inspiratiebijeenkomst: Effectief leesonderwijs in het vmbo

Donderdag 22 april – 15.00-17.00

Hoe is de leesmotivatie van vmbo-leerlingen op uw school? Hoeveel aandacht is er voor het leesonderwijs? Wat gaat daarin goed en wat kan beter? Tijdens de inspiratiebijeenkomst Effectief leesonderwijs in het vmbo krijgt u informatie én inspiratie om het leesonderwijs op uw vmbo-school effectiever in te zetten.

Wat kan je verwachten?

In deze bijeenkomst delen twee scholen hoe zij het leesonderwijs bij hen vormgeven, hoort u de bevindingen van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs* en inspireert u deze kennistafel door uw eigen bevindingen te delen. 

Wat levert het op?

Na deze bijeenkomst weet u wat uit de laatste onderzoeken over effectief leesonderwijs blijkt en hoe andere scholen effectief leesonderwijs aanpakken. Daarnaast krijgt u inspiratie door de uitwisseling met andere scholen om uw eigen leesonderwijs te verbeteren.   

Het programma

14.45 – 15.00 Digitale inlooptijd
15.00 – 15.20 Opening en toelichting urgentie en bevindingen Kennistafel
15.30 – 15.50 Praktijkvoorbeeld 1
15.50 – 16.10 Praktijkvoorbeeld 2
16.10 – 16.50 Werksessie in breakout rooms
16.50 – 17.00 Afsluiting

Over effectief leesonderwijs

De recente Staat van het Onderwijs geeft aan dat ongeveer een kwart van de groep 8-leerlingen over te weinig leesvaardigheid beschikt om de complexere teksten die ze op de middelbare school gaan lezen te begrijpen. Veel van deze leerlingen gaan naar het vmbo. Ook deleesmotivatie van Nederlandse leerlingen is, volgens PISA-onderzoek, erg laag. De ministers van onderwijs willen dit aanpakken met het leesoffensief en geven aan dat sommige onderdelen van leesvaardigheid onvoldoende zijn verankerd in het curriculum, zoals evalueren, reflecteren en leesmotivatie. 

De Kennistafel Effectief Leesonderwijs brengt uitwisseling tot stand tussen wetenschappelijke onderzoekers en mensen uit deonderwijspraktijk, zoals leraren, schoolleiders en bestuurders. Zij verkennen met elkaar wat de reden is voor de teruglopendeleesvaardigheid en wat u hier als school aan kunt doen. 

https://www.vo-raad.nl/bijeenkomsten/inspiratiebijeenkomst-effectief-leesonderwijs-in-het-vmbo

 

 

< Ga terug


Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close