LOB op de TL

In de slipstream van de discussie over de vernieuwing van de examenprogramma’s voor de beroepsgerichte vakken heeft de kamer zich ook uitgesproken voor het verplicht opnemen van LOB in het curriculum van de tl. Tevens is daaraan gekoppeld de verplichting dat alle tl-leerlingen een doorstroomdossier moeten hebben. De staatssecretaris heeft deze nadrukkelijke wens van de kamer overgenomen en heeft in de preambule van de nieuwe wet deze onderwerpen opgenomen. Dit tot grote vreugde van het Platform aangezien we reeds enige jaren het belang van LOB en een doorstroomdossier hebben bepleit. Te veel tl-leerlingen komen er in het eerste jaar van het mbo achter dat de keuze voor een bepaald beroep een foute keuze is geweest. De geringe aandacht voor LOB op veel scholen is daar zeker debet aan. Natuurlijk kunnen niet alle scholen over een kam geschoren worden, er zijn zeker talrijke positieve uitzonderingen, maar toch…. Met enige regelmaat worden we door leden gebeld die met de handen in het haar zitten hoe een goed LOB in de school neer te zetten.

 

De nood is het grootst op tl-afdelingen die gekoppeld zijn aan een havo/vwo. Brede vmbo’s hebben door de aanwezigheid van de verschillende beroepsrichtingen in b en k de mogelijkheid ook de tl-leerlingen kennis met beroepsrichtingen te laten maken in eigen huis, ook op een praktische wijze. Op tl-afdelingen zonder een b, k of gl blijft LOB vaak hangen in een paar lessen tijdens het mentoraat en/of een gesprekje met de decaan.

 

Het Platform-TL heeft in haar doelstellingen vast gelegd dat wij als Platform-scholen meer willen zijn dan een diplomafabriek en we ons medeverantwoordelijk voelen en zijn voor de beroepskwalificatie van onze leerlingen. LOB is derhalve een hoofdzaak. Te vaak is LOB een dingetje van de decaan en de mentor. Niet de decaan maar de schoolleider dient de hoofdverantwoordelijke te zijn van het LOB-curriculum in zijn school. Daarmee zegt de school dat LOB een zaak is van het hele team: van de schoolleider, de mentor, de vakdocent en de decaan.

 

Met een paar zinnetjes in de preambule is de zaak niet geregeld. Er ligt nu voor alle tl-afdelingen een forse uitdaging om concreet vorm te geven aan het LOB en het doorstroomdossier. Het Platform-TL heeft met het ministerie afgesproken dat in het komende schooljaar op verschillende plaatsen in het land bijeenkomsten worden georganiseerd waar tl-schoolleiders bijgepraat worden over het waarom, het hoe en het wat van LOB. In september volgt nader bericht.

< Ga terug


Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close