Middagbijeenkomst curriculum.nu

Zoals aangekondigd op de conferentie De Nieuwe Leerweg nodigen wij u hierbij uit voor een middagbijeenkomst curriculum.nu op 31-1-2019 

Denk mee met de herziening van de algemene vakken in het vmbo!Onder de vlag van Curriculum.nu buigen sinds maart 2018 125 leraren en schoolleiders zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs zouden moeten kennen en kunnen. Stapsgewijs bereiden deze leraren en schoolleider uit PO, VO en (V)SO samen met de SLO, vakexperts en wetenschappers een actualisering van de kerndoelen en eindtermen voor.

Deze herziening heeft eveneens gevolgen voor het vmbo: de algemene vakken in het vmbo worden met dit traject eveneens geactualiseerd. Het Platform-TL en de Stichting Platforms vmbo organiseren daarom samen met Curriculum.nu een feedbackbijeenkomst voor vmbo-schoolleiders en docenten algemene vakken, zodat de vernieuwing van de algemene vakken goed aansluit bij de bredere ontwikkelingen binnen het vmbo.De betrokken leraren en schoolleiders zijn georganiseerd in negen leergebieden: Nederlands, Engels en moderne vreemde talen, Rekenen en wiskunde, Digitale geletterdheid, Burgerschap, Bewegen en sport, Mens en maatschappij, Mens en natuur en Kunst en cultuur. Sinds december werken de teams aan de feitelijke bouwstenen van de nieuwe kerndoelen en eindtermen.

Begin januari 2019 worden de eerste resultaten gepubliceerd op de website www.curriculum.nu. De uitwerking van de bouwstenen is echter nog niet gereed. Het is daarom van groot belang dat het vmbo kritisch meedenkt.Met deze bijeenkomst willen wij enerzijds met u reflecteren op de tussenproducenten van de ontwikkelteams. Anderzijds willen we samen met u nadenken over de vraag wat tot het kerncurriculum van het vmbo behoort en wat tot het keuzedeel. Tijdens de bijeenkomst kan u uw input en ideeën meegeven, zodat de ontwikkelteams ook de belangen van het vmbo en de beroepskolom in het oog kunnen houden.      

Wilt u meedenken, geef u dan op voor de feedbackbijeenkomst op donderdag 31 januari 2019 in Utrecht. De bijeenkomst duurt van 13.30 tot 16.30 uurAanmelden kan via https://www.platform-tl.nl/aanmeldformulier/.

Voor meer algemene informatie over Curriculum.nu: www.curriculum.nu
Voor meer informatie over het herzieningsproces: https://curriculum.nu/wp-content/uploads/2018/09/2594.00.066_Curriculum_flyer-DIGITAAL-1.pdf.

< Ga terug


Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close