Middagbijeenkomst curriculum.nu

Zoals aangekondigd op de conferentie De Nieuwe Leerweg nodigen wij u hierbij uit voor een middagbijeenkomst curriculum.nu op donderdag 31 januari.  

UPDATE: De middagbijeenkomst zit helemaal vol. U kunt zich niet meer aanmelden!

Denk mee met de herziening van de algemene vakken in het vmbo! Onder de vlag van Curriculum.nu buigen sinds maart 2018 125 leraren en schoolleiders zich over de vraag wat leerlingen in het primair en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs zouden moeten kennen en kunnen. Stapsgewijs bereiden deze leraren en schoolleider uit PO, VO en (V)SO samen met de SLO, vakexperts en wetenschappers een actualisering van de kerndoelen en eindtermen voor. 

Deze herziening heeft eveneens gevolgen voor het vmbo: de algemene vakken in het vmbo worden met dit traject eveneens geactualiseerd. Het Platform-TL en de Stichting Platforms vmbo organiseren daarom samen met Curriculum.nu een bijeenkomst voor vmbo-schoolleiders en docenten algemene vakken, zodat de vernieuwing van de algemene vakken goed aansluit bij de bredere ontwikkelingen binnen het vmbo.

Anders dan de gangbare feedbackbijeenkomsten en de stakeholdersbijeenkomsten gaat het hier om een eerste kennismaking tussen avo-docenten en schoolleiders van het vmbo en de tussenproducten van Curriculum.nu. Dit betekent dat er enerzijds zal worden geïnformeerd voor het (voor)traject van Curriculum alsmede waar we nu met de ontwikkelteams van de leergebieden staan. Daarnaast vragen we aantal vmbo docenten iets te vertellen over de inhoud van de leergebieden. De onderwijspraktijk wordt hierbij centraal gesteld. 

Daarnaast nodig we u nu al graag uit om feedback te geven op de nieuwe tussenproducten. Begin januari 2019 worden de eerste resultaten gepubliceerd op de website www.curriculum.nu. De uitwerking van de bouwstenen is echter nog niet volledig gereed. Het is daarom van groot belang dat het vmbo kritisch meedenkt. Let op: de sluitdatum van deze feedbackronde is zondag 27 januari 

Praktische informatie

< Ga terug


Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close