Het Platform-TL is een stichting die ten doel heeft het verbeteren van het imago, het verstevigen en continueren van de positie van de Theoretische Leerweg in al haar facetten en het geven van een herkenbaar gezicht aan de Theoretische Leerweg in het bijzonder.

 

De stichting heeft de ambitie:

  • de Theoretische Leerweg beter te positioneren en profileren;
  • het onderwijs voor TL-leerlingen te verbeteren: onderscheidend en met uitstraling;
  • de kwaliteit en innovatie van de opleiding Theoretische Leerweg te waarborgen door de kennis en ervaring van de deelnemende scholen te bundelen en te versterken;
  • de kenniscirculatie tussen de scholen te bevorderen, het gemeenschappelijk beïnvloeden van de wereld van en rond de Theoretische Leerweg en het helpen aanbieden van producten en diensten die schoolleiders en/of teamleiders ondersteunen bij het verder ontwikkelen van de opleiding Theoretische Leerweg;
  • samen te werken met doelverwante organisaties;
  • een (nieuw) onderwijsaanbod in te richten, dat succesvol(ler) is in de doorstroom naar HAVO en MBO;
  • als een volwaardige gesprekspartner namens de deelnemende scholen te functioneren ten aanzien van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, andere vormen van onderwijs, intermediaire organisaties en het bedrijfsleven;
  • informatievoorziening te onderhouden naar docenten, decanen, schoolmanagement, de platforms voor vmbo, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en andere externe partijen.

Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close