Nieuwe pilotscholen Technologie & Toepassing gezocht

Wilt u vanaf het schooljaar 2019 – 2020 meedoen met het ontwikkelen van het nieuwe schoolexamenvak Technologie & Toepassing? In dit vak kunnen leerlingen uit de gemengde en theoretische leerwegen van het vmbo ontdekken wat de werelden van technologie inhouden, ze ontwikkelen hun 21-eeuwse vaardigheden en oriënteren zich op vervolgstudie en beroep.

De pilotgroep wordt uitgebreid met twaalf nieuwe scholen die aan de slag willen gaan met het schoolexamenprogramma Technologie & toepassing(T&T). Scholen die worden geselecteerd ontvangen een ontheffing van het Ministerie van OCW om het concept examenprogramma T&T aan te bieden in plaats van een ander examenvak in het vrije deel van de gemengde dan wel theoretische leerweg van het vmbo.

Het vak Technologie en Toepassing
Technologie & toepassing is een nieuw schoolexamenvak voor de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo. Het is een vak waarin de praktische leerstijl van leerlingen wordt aangesproken, brede praktische vaardigheden worden ontwikkeld en leerlingen zich tegelijkertijd oriënteren op verschillende beroepsmatige vaardigheden. 

Het schoolexamenvak Technologie & toepassing is mogelijk een invulling van de praktijkcomponent in de nieuwe leerweg. Bij T&T zijn leerlingen met levensechte opdrachten van het bedrijfsleven of maatschappelijke instellingen uit de regio bezig, met een variatie in toepassingsvormen van technologie. Technologie is overal, daarom kunnen T&T-opdrachten overal over gaan: gezondheid, sport, energie, handel, voeding, omgeving, duurzaamheid en nog veel meer. Daardoor past het vak bij elk profiel.

Het concept-schoolexamenprogramma T&T wordt momenteel nader vormgegeven met 24 pilotscholen. Het vak biedt een leerling een kader om binnen de context van de zeven bètawerelden competenties te ontwikkelen, zoals samenwerken, plannen, organiseren, onderzoeken en presenteren. Deze vaardigheden komen goed van pas in het mbo of op het havo en later op de arbeidsmarkt. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding vormt een belangrijk onderdeel van het schoolexamenprogramma. 

Waarom wordt de pilot uitgebreid?
De huidige pilotgroep wordt per schooljaar 2019-2020 uitgebreid vanwege benodigde diversiteit onder deelnemende scholen. Op deze manier zorgt OCW ervoor dat bij de invoering van Technologie & toepassing vmbo-scholen vanuit verschillende visies, invalshoeken en onderwijsconcepten in staat zijn om dit schoolexamenprogramma aan te bieden aan hun leerlingen. 

Er is ruimte voor twaalf nieuwe deelnemers. Alle aanmeldingen worden beoordeeld en gewogen aan de hand van selectiecriteria en het wegingskader. Indien daarna sprake is van scholen met gelijke score volgt een loting.

Interesse in dit vak?
U vindt hieralle informatie over de uitbreidingsprocedure en de wijze waarop u zich kunt aanmelden.

Let op: U kunt zich tot en met vrijdag 5 april 2019aanmelden.

< Ga terug


Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close