Nieuwe subsidiemogelijkheden

o.a. techniek en innovatief vakmanschap

Dinsdag 15 februari heeft het Ministerie het volgende gepubliceerd over wijzigingen in de subsidieregeling pilot praktijkgericht programma voor gl en tl en de aanvullende subsidieregeling pilot praktijkgericht programma (pgp) voor gl en tl:

  1. Techniek en innovatief vakmanschap (TIV)
    Er zijn 6 gesubsidieerde pilotplekken voor schoolvestigingen die alleen de tl aanbieden en zes gesubsidieerde plekken voor school vestigingen die de gemengde leerweg of de gemengde en theoretische leerweg aanbieden. 
  2. Uitbreiding groep licentie gebonden MVI en M&T
    De pilot wordt uitgebreid met 3 plekken voor MVI en 2 plekken voor M&T.
  3. Extra praktijkgericht programma

Bij de start van de pilot hebben de scholen 1 pgp toegekend gekregen. Deze scholen krijgen nu de mogelijkheid een extra licentievrij pgp aan te bieden. De subsidie staat open voor vier van de vijf licentievrije programma’s. Het pgp Technologie en toepassing kan niet als extra pgp worden aangevraagd (deze groep is dermate groot van omvang dat uitbreiding de ondersteuning onder extra druk zou zetten).

Subsidie kan aangevraagd worden van 28 februari tot en met 20 maart 2022 middels een digitaal aanvraagformulier vanuit DUS-I.
Zie voor de gehele regeling en alle voorwaarden: Staatscourant 4404 15 februari 2022

NB:      Op de site van de nieuwe leerweg (www.nieuweleerweg.nl) staat een webinar over het nieuwe pgp Techniek en innovatief vakmanschap aangekondigd. Datum: 9 maart 2022. 

< Ga terug


Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close