Nieuws

De nieuwe vmbo-conferentie – U komt toch ook?

De jaarlijkse vmbo-conferentie vindt plaats op 5 februari 2018. Komt u ook?   Bijzondere gasten uit de wetenschap, beleid en onderwijspraktijk voeren de discussie over vorm geven aan verandering in het vmbo. Hoe geeft het vmbo vorm aan de vernieuwingen? Wat is daar voor nodig? Wat vraagt het van de leiding? En…

Lees meer

Vandaag werken aan het onderwijs van morgen?

Ben je leraar of schoolleider en wil je meewerken aan het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs? Of wil je als school hieraan bijdragen? Curriculum.nu is op zoek naar: 130 leraren en 18 schoolleiders die in teams willen werken aan het curriculum: wat moeten leerlingen kennen en kunnen? 84 scholen die…

Lees meer

Waar staan we over vier jaar?

Het ledenaantal van het Platform Theoretische Leerweg groeit gestaag en we krijgen daarmee een steeds belangrijkere positie in het onderwijslandschap. Adel verplicht, dus het is goed om samen na te denken over onze rol, onze positie en onze dromen en ambities. Om onze koers voor de komende jaren helder te…

Lees meer

De NVS-NVL reikt De Beroepsstandaard voor de Zorgcoördinator uit

Voor een sterkere positionering van deze onderwijsfunctionaris binnen de school en daarbuiten   Op donderdag 1 juni reikte de NVS-NVL het eerste exemplaar van de Beroepsstandaard voor de Zorgcoördinator uit aan Christianne Mattijssen, directeur Voortgezet Onderwijs bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.   De standaard is een onmisbaar…

Lees meer

Nieuws vanuit het ministerie

In de bestuursvergadering van Platform-TL d.d. 19 mei zijn vanuit het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen Tessa van Dorp en Marlies Schouten aangeschoven teneinde het platform bij te praten over de nieuwste ontwikkelingen. Er werd aangegeven dat het spannende tijden zijn, aangezien het kabinet demissionair is en het daarmee…

Lees meer

Gezamenlijke reactie op voorstel over toelatingseisen voor het MBO

In de nieuwe wet Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs (ingangsdatum 1-8-2017) staat dat mbo-opleidingen aanvullende eisen kunnen stellen aan leerlingen die een beroepsopleiding willen volgen - ook als ze een vmbo-diploma hebben. Daar zitten wel beperkingen aan: de eisen mogen alleen gaan over kennis of vaardigheden die…

Lees meer

GTL-conferentie ‘Kansen bieden, kansen grijpen’

Op donderdag 12 oktober organiseren Platform-TL, Toptraject vmbo-mbo-hbo en SLO een conferentie over gelijke kansen in het onderwijs. De conferentie is bedoeld voor docenten en afdelings- en schoolleiders in de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo en vindt plaats in De Reehorst in Ede.   Na een plenaire inleiding…

Lees meer

HONDERD LIDSCHOLEN!

Toen we in 2009 het Platform Theoretische Leerweg oprichtten, hadden wij een droom: honderd scholen aan ons binden om zo de tl, gl en mavo te versterken, te verbeteren en te ontwikkelen. Vandaag, op 31 maart 2017, hebben we dan ons honderdste lid kunnen verwelkomen. Honderd scholen die samen werken…

Lees meer

Gezamenlijk voorstel van onderwijspartijen voor de herziening van het curriculum

De Onderwijscoöperatie, de sectorraden (PO- en VO-raad), de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders & Onderwijs hebben de handen ineen geslagen en gezamenlijk een aanpak gemaakt om het curriculum te herzien. Die herziening moet sterk worden gevoerd vanuit de praktijk en leraren spelen daarin…

Lees meer

Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close