TL, GL, mavo…

Het Platform-TL spreekt over de TL ook als het gaat om leerwegen die op veel scholen als “mavo” worden aangeduid. Officiëel gaat het hier ook om hetzelfde programma. Ook de Gemengde Leerweg van het VMBO rekenen wij tot ons terrein zonder daarvoor de aparte aanduiding in onze naam op te nemen. Dat is niet zozeer gemakzucht: wij stellen nadrukkelijk de vraag of een aparte leerweg voor de groep leerlingen die als een van hun examenvakken een beroepsgericht vak kiezen wel wenselijk is.

Lees meer

Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close