TL, GL, mavo…

Het Platform-TL spreekt over de TL ook als het gaat om leerwegen die op veel scholen als “mavo” worden aangeduid. Officiëel gaat het hier ook om hetzelfde programma. Ook de Gemengde Leerweg van het VMBO rekenen wij tot ons terrein zonder daarvoor de aparte aanduiding in onze naam op te nemen. Dat is niet zozeer gemakzucht: wij stellen nadrukkelijk de vraag of een aparte leerweg voor de groep leerlingen die als een van hun examenvakken een beroepsgericht vak kiezen wel wenselijk is.

 

De TL in Wikipedia.

 

Het onderwijs in de theoretische leerweg is nog niet gericht op een bepaald beroep en is bestemd voor leerlingen die niet veel moeite hebben met studeren en daarmee voorlopig nog willen doorgaan. Met deze leerweg is doorstroming naar de vak- en middenkader-opleidingen in het mbo, maar ook naar havo mogelijk. Het niveau van de theoretische leerweg is vergelijkbaar met het hoogste niveau van de oude mavo. Deze leerweg wordt gegeven op scholen die in de oude situatie mavo aanboden.

Leerlingen die deze leerweg kiezen, doen centraal examen in zes algemene vakken. In veel gevallen doet een leerling een extra vak om de mogelijkheden in het vervolgonderwijs te verbreden. In het derde leerjaar volgen  zij twaalf vakken: Nederlands, Engels, lichamelijke opvoeding, maatschappijleer en een kunstvak, en zeven vakken die kunnen worden gekozen uit de sectorvakken en de vakken van het vrije deel. Leerlingen die de leerweg hebben afgerond, kunnen naar vak,- middenkader- en specialistenopleidingen in het secundair beroepsonderwijs op niveau 3 of 4 binnen de regionale opleidingen centra (roc’s). Leerlingen kunnen ook doorstromen naar het havo.

 

Diverse links naar informatie over de theoretische leerweg: klik hier.

Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close