Regelgeving

Stelselwijzigingen zijn zeker niet in de mode, maar zo nu en dan speelt er toch iets op het gebied van regelgeving dat onze aandacht vraagt. Op deze pagina houden wij u van dergelijke zaken op de hoogte.

 

Het is niet altijd eenvoudig om op de hoogte te blijven van de actuele regelgeving. Wijzigingen worden vaak de wereld ingestuurd ruim voordat ze feitelijk bekrachtigd zijn en in een aantal gevallen merk je als schoolleider dat je voor niets in actie bent geschoten, omdat de voorstellen toch geen werkelijkheid worden.

 

Slaag/zak-regeling
Per 2012 werd de eis ingevoerd dat de leerlingen voor de CE-toetsen gemiddeld een 5,5 moeten scoren om te slagen. N.B. Het gaat hier om een niet afgeronde 5,5: een 5,49 is niet genoeg.

 

Per 2014 (schooljaar 2013-14) komt daar de eis bij dat Nederlands minimaal een 5 moet zijn. Deze toevoeging is nog niet heel duidelijk gecommuniceerd naar de scholen. We hebben voor de zekerheid een en ander gecheckt bij het ministerie. De tekst van de wetswijziging vindt u in het staatsblad nr 282.

 

In www.examenblad.nl vindt u de wijziging ook, maar wat verborgen: u vindt hem hier, maar dan moet u wel kijken in de tabel onderaan! De tekst aan het begin zet u op het verkeerde been. In de september-mededelingen 2013 staat het wel duidelijk, maar verbogen in een paragraaf over de rekentoets VO (1.1.4.).

 

Ook de leerlingen die een gespreid examen afleggen over 2012-13 en 2013-14 moeten voldoen aan de eis van minimaal een vijf voor Nederlands.

 

De eis dat het cijfer voor de rekentoets minimaal een 5 moet zijn is uitgesteld. De toets moet vanaf 2013-2014 wel worden afgenomen en het resultaat moet op de cijferlijst worden vermeld. N.B. het afleggen van de toets is dus een voorwaarde om te slagen. Ook leerlingen die niet in het afsluitend jaar zitten mogen deelnemen, dus leerlingen in TL3 kunnen de toets doen en hebben dan ook in het derde leerjaar twee kansen om de toets te doen.

Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close