De TL op weg

Vorig jaar heeft het Platform-tl een aantal projecten een financiële impuls toegekend om innovatieve trajecten mee op te zetten. Onder de noemer TL OP WEG  van het Platform-tl wordt o.a. het Toptraject Flevoland ondersteund.

 

Het toptraject heeft als doel om TL-leerlingen een doorlopende leerroute aan te bieden van vmbo-tl naar mbo4 en hbo. Door een nauwe samenwerking met het mbo en hbo, zal er in het 3en 4leerjaar van de tl aandacht geschonken worden aan diverse aspecten, zoals didatisch klimaat, verzwaarde programma’s en LOB.

 

Lees hier de folder van Toptraject Flevoland.

 


Stimuleringsfonds: De GTL op weg

Het Platform-TL intensiveert in 2017 wederom zijn activiteiten om dynamiek te brengen in de huidige ontwikkelingen van de G/TL.

Bij de activiteiten worden alle leden uitgedaagd mee te doen. Daarom heeft het Platform-TL een stimuleringsfonds ingesteld dat leden in staat stelt hun ambities te ontwikkelen samen met collega-scholen.


Het motto van dit stimuleringsfonds

Leden:

 • staan in verbinding met elkaar;
 • inspireren elkaar;
 • informeren elkaar;
 • hebben lef te innoveren.

 

Het doel van dit fonds

 1. Uitwerken en realiseren van ambities in het kader van:
  • elk talent krijgt kans;
  • verbinding vo-mbo-hbo;
  • verbinding G/T-havo;
  • school als leefgemeenschap;
  • professionalisering schoolleiders.
 2. Cohesie bevorderen tussen leden van het Platform.
 3. Diversiteit in uitwerking.
 4. Niets is uitgesloten, de voorbeelden zijn slechts voorbeelden maar wel bewust gekozen op basis van het bestaande koersplan van het Platform-TL.

 

Uitwerking van de middelen

 1. Het bestuur daagt scholen uit te starten met projecten rond de vier genoemde thema’s.
 2. Een project wordt geleid door een school en bestaat uit meerdere deelnemende scholen.
 3. De projecten zijn als volgt gestructureerd:
  • duidelijke formulering van de onderzoeksvraag;
  • verkenning;
  • inventarisatie/rubricering;
  • onderzoek;
  • productie eindproduct;
  • presentatie van het eindproduct (in ieder geval een product voor op onze website).


Financiën

 1. Per project (maximaal 4) is € 10.000 beschikbaar.
 2. De projectleider krijgt een vergoeding van € 2.000. Dit bedrag is onderdeel van het budget van
  € 10.000. De projectleider is de contactpersoon vanuit het project met het bestuur van het Platform-TL.
 3. Uitgaven kunnen starten na goedkeuring van de begroting door de penningmeester van het Platform-TL.

 

Suggesties

Intussen zijn er reeds op de conferentie suggesties gedaan door scholen. Hier volgt een overzicht:

 1. Samenwerking vmbo-mbo-hbo: samen een filmstudio opzetten om ICT ondersteunende onderwijsfilms te produceren.
 2. Intervisiegroep teamleiders.
 3. Bezoek Kundskapskolen in Zweden/Engeland (gepersonaliseerd leren). (Vijf scholen hebben zich gemeld.)
 4. Verkennen mogelijkheid nieuwe ‘zo leer ik groep’ zoals op het Kennemercollege.

    (Vier scholen hebben zich gemeld.)

 1. Verkennen van sociaal leren zoals op de burg. Harmsmaschool in Gorredijk.

    (Drie scholen hebben zich gemeld.)

 1. Samenwerken vmbo-mbo-hbo zoals in het toptraject Twente m.n. rond competenties.
 2. Training van schoolleiders in het beoordelen van curricula in de school.

Meer weten:

Voor meer informatie over het stimuleringsfonds, kunt u zich wenden tot Bart Engbers, voorzitter

van het bestuur van Platform-TL. e-mailadres: info@platform-tl.nl.
Planning
Aandragen van projectideeën kan tot 1 mei 2017 bij info@platform-tl.nl. Daar kunt u ook terecht voor een in te vullen format.

 

Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close