Presentaties en workshops conferentie ‘Taking the next step’

Naast het gezamenlijke programma kun je als deelnemer per dagdeel kiezen voor één workshop of twee presentaties. Gezien de urgentie van De Nieuwe Leerweg adviseren wij voor één van de dagdelen te kiezen voor een combinatie tussen het programma over dit onderwerp en een presentatie van één van de Canadese gastsprekers.

 

Aanmelden kan hier

 

Presentaties 1e ronde 11.30 – 12.30 uur

A. De Nieuwe Leerweg (30’)

– Susan van den Heuvel (beleidsmedewerker OCW)
Susan praat je bij over de laatste stand van zaken over de Nieuwe Leerweg.

B. Van train-learning naar brain-learning (30’)
Onderwijsvernieuwing door gepersonaliseerd leren afgestemd op de mentale gesteldheid van leerlingen en docenten.

– Tim McGeer (directeur Uhill Secondary School, Vancouver, Canada)
Tim McGeer’s school werkt samen met de Universiteit van British Columbia. Deze is gespecialiseerd in de relatie leren, persoonlijke ontwikkeling en welzijn. De mentale gesteldheid en groei van het brein van leerlingen (en docenten), zijn meegenomen in de transformatie van het oude naar het nieuwe curriculum. De school is een sterke leergemeenschap waarin leerlingen, ouders, docenten, wetenschap en strategische samenwerking met buitenlandse scholen, centraal staan. Tim gaat in op de wijze waarop zijn school curriculumontwikkeling vorm geeft. Na 20 minuten zal Tim samen met drie andere Canadese Schoolleiders ingaan op vragen vanuit de zaal.  (voertaal: Engels)

C. Inclusief innoveren om levenslang te kunnen leven en leren (30’)
Curriculum vernieuwing door maatwerkprojecten.

– Damian Wilmann (directeur John Oliver Secondary School, Vancouver, Canada)
De noodzaak voor een nieuwe curriculum in British Columbia, de beoogde doelen en de wijze waarop de scholen hier vorm aangeven worden kort geschetst. De John Oliver School richt zich op verantwoordelijk leren, het zich ontwikkelen tot sociaal communicatieve en verantwoordelijke burgers. Leerlingen die in eerste instantie niet mee kunnen in hun onderwijs krijgen maatwerk waarbij afhankelijk worden van elkaar, zorgen voor elkaar en zelfvertrouwen centraal staan. Dit wordt mede vorm gegeven in de Canadese natuur waarin men op elkaar is aangewezen. Na 20 minuten zal Damian samen met drie andere Canadese Schoolleiders ingaan op vragen vanuit de zaal.
(voertaal: Engels)


Workshops 1e ronde 11.30 – 12.30 uur

 1. Samen bouwen aan LOB

– Simone Slagboom (decaan Olympia vmbo Eindhoven/VSV doorstroomcoördinator Eindhoven-Kempenland) en Sandra Mors (LOB Beleidsmedewerker vo-mbo NVS-NVL/decaan Achterhoek VO)
Schoolleiders hebben de taak om de medewerkers te motiveren, te activeren en te faciliteren om zo LOB te verbinden aan de schoolambities. Dit vraagt om ‘Visie en beleid’, ‘Draagvlak en leiderschap’.
In deze workshop is volop ruimte om positieve ervaringen, ingewikkelde dilemma’s en/of knelpunten rondom beleidsontwikkeling en -implementatie te delen en elkaar te inspireren. We zoomen daarbij vooral in op de rol-, taak- en verantwoordelijkheidsverdeling van de verschillende actoren. 

 1. De Nieuwe Leerweg? Laat maar komen!
  Ingrediënten voor een schooleigen programma.

– Simon van Groningen (directeur vmbo), Lineke Boot (docent zorg&welzijn/decaan) en Pieter Zuidema (docent godsdienst) van het Ichthus College Veenendaal.
Het Ichthus College is een school voor vmbo-tl/havo/vwo. Het tl-team ontwikkelt sinds een aantal jaren een beroepsgerichte leerlijn met een nadrukkelijke lob-component. Onze ervaringen willen we graag delen. We vertellen over de aanleiding, de keuzes die zijn gemaakt, het ontwikkelproces en ja, ook over de valkuilen! Na de presentatie gaan we in groepen met elkaar in gesprek op grond van vragen en stellingen.

 1. Samen werken met bedrijven, hoe dan?
  Praktische, realistische opdrachten vragen om contact met bedrijven.

– Wiel Wijnen (projectleider Toptechniek in Bedrijf regio Brainport)
In deze actieve workshop verplaatsen we ons in de situatie van de school en in die van het bedrijf. In de regio Brainport zaten beide partijen aan tafel. Hun benadering van ‘samenwerken tussen vmbo-t-scholen en bedrijven’ verschilt. Wat zijn die verschillen? Wat zijn opties om optimaal samen te werken? Aan de hand van voorbeelden en van de inbreng van de aanwezigen komen we tot good practices.

 1. Denken in leerdoelen als basis voor onderwijs op maat
  Methode-onafhankelijke doorlopende leerlijnen van leerdoelen  als voorwaarde voor gepersonaliseerd onderwijs.

– Kick van Tulder (directeur 5M en TL) met een docent van het Beatrix College Tilburg.
In deze interactieve presentatie  wordt kort de onderwijsontwikkeling op het Beatrix College verteld aan de hand van de ‘plaatplaat’ (schoolplan Beatrix College 2018-2022). We gaan daarbij ook in op de vragen:

 • waarom is leerdoeldenken voorwaardelijk voor gepersonaliseerd onderwijs?
 • wat betekent het om met methode-onafhankelijke doorlopende leerlijnen van leerdoelen te gaan werken?
 • waar staat het Beatrix College nu in deze ontwikkeling?
  Tot slot is er ruimte om hierover met elkaar van gedachten te wisselen.
 1. Een steviger verbinding tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk

– Rowan Zuidema (adviseur Kennisbenutting NRO)
Hoe zorgen we dat onderwijswetenschap, -beleid en –praktijk beter met elkaar worden verbonden? Met dat doel werd eind 2012 het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) opgericht. In deze workshop staan we stil bij een aantal NRO-instrumenten voor onderwijsprofessionals, waarmee we kennis en inzichten uit onderwijsonderzoek vertalen naar de onderwijspraktijk. Ook krijg je informatie aangereikt over een aantal routes om tot vrij toegankelijke wetenschappelijke artikelen te komen. Vervolgens ga je tijdens de workshop aan de slag met één of meer van deze mogelijkheden. Het wordt aangeraden om je eigen laptop of tablet mee te nemen naar deze sessie

 1. Leidinggeven aan onderwijsinnovatie
  Onderwijsinnovatie in- en doorvoeren is een spannend proces. Maar wat als je gewoon samen begint? Dat deed men op het Avila College te Hengelo (O).

– Ineke Wikkerink (VIVACE) en Leonie de Wit (Avila College)
Tijdens de workshop zetten we het Avila College centraal en blikken terug op de afgelopen jaren waarin onderwijsinnovatie, waaronder het doorvoeren van het flexrooster, succesvol is verlopen. We gaan in op vragen als: hoe krijg je mensen mee? Wat als het proces stagneert, etc. Aan de hand van de kernwaarden van de school ‘Uitdagen – Ontdekken – Verbinden’ nemen we jullie mee in het gedachtegoed van richtinggevend vernieuwen in het vo.
Naast informatie over het traject delen de deelnemers ervaringen om inspiratie op te doen voor de eigen school.


 Presentaties (30’) 2e ronde 13.30 – 14.30 uur

A. De Nieuwe Leerweg (30’)

– Susan van den Heuvel (beleidsmedewerker OCW)
Susan praat je bij over de laatste stand van zaken over de Nieuwe Leerweg.

D. Effectief schoolleiderschap in transformatie curricula van kennis-centraal naar leerlinggericht (30’)
Lessen uit Canada door reflectie op visionair leiderschap in innoveren.

– Rosa Fazio (directeur Sir Sandford Fleming School, Vancouver, Canada)
Rosa Fazio heeft de afgelopen 7 jaar leiding gegeven aan het neerzetten van een school in Vancouver (Canada) voor 5 tot 15-jarigen die voldoet aan de eisen van de 21e eeuw. Zowel het gebouw, docenten, materialen, ouders zijn vanuit een visie op ‘leren om te leven’ neergezet. Rosa reflecteert op interactieve wijze vanuit haar ervaringen op de wijze hoe een school effectief kan innoveren. Na 20 minuten zal Rosa samen met drie andere Canadese Schoolleiders ingaan op vragen vanuit de zaal.  (voertaal: Engels)

E. Van los zand naar een krachtige onderwijsdiamant (30’)
Krachtig innoveren door visionaire gemeenschapsvorming. Lessen uit Canada door reflectie op visionair leiderschap in innoveren.

– Henry Au (directeur Moberly Elementary School, directeur, Vancouver, Canada)
Henry Au heeft als schoolleider in Vancouver in drie jaar tijd een school met sociale onrust en grote diversiteit kunnen omzetten naar een hechte leergemeenschap. Een school waarbinnen elke leerling de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen tot een sociale wereldburger die voldoet aan de competenties die het nieuwe curriculum in British Columbia eist. Henry legt op interactieve wijze uit hoe zijn school is veranderd, welke visie en focus daarbij nodig was en is. Na 20 minuten zal Henry samen met drie andere Canadese Schoolleiders ingaan op vragen vanuit de zaal.(voertaal: Engels)

 

Workshops 2e ronde 13.30 – 14.30 uur

 1. De Nieuwe Leerweg? Laat maar komen!
  Ingrediënten voor een schooleigen programma.

– Simon van Groningen (directeur vmbo), Lineke Boot (docent zorg&welzijn/decaan) en Pieter Zuidema (docent godsdienst) van het Ichthus College Veenendaal.
Het Ichthus College is een school voor vmbo-tl/havo/vwo. Het tl-team ontwikkelt sinds een aantal jaren een beroepsgerichte leerlijn met een nadrukkelijke lob-component. Onze ervaringen willen we graag delen. We vertellen over de aanleiding, de keuzes die zijn gemaakt, het ontwikkelproces en ja, ook over de valkuilen! Na de presentatie gaan we in groepen met elkaar in gesprek op grond van vragen en stellingen.

 1. De magie van T&T

– Edwin van der Land (projectleider T&T, docent natuurkunde Ubbo Emmius Stadskanaal) en Corien van den Ende (projectleider T&T Kaj Munk College Hoofddorp)

Techniek is vies, je krijgt vieze handen en je kleding wordt vies. Dat is het beeld wat veel leerlingen en ouders hebben van techniek. Door de invoering van het vak Technologie en Toepassing verwondert de leerling zich over de mogelijkheden binnen de technologie.

Het vak Technologie en Toepassing zorgt er voor dat leerlingen onderzoekend en ontdekkend aan de slag gaan met opdrachten vanuit derden, bedrijfsleven of andere partijen.  Het concept examenprogramma wordt momenteel ontwikkeld op 36 pilotscholen. Hoe je T&T kan vormgeven en hoe leerlingen met de opdrachten aan de slag kunnen, kun je zien en horen door vanuit enkele pilotscholen een kijkje te nemen in de keuken van T&T. Laat je inspireren en stel je vragen over de werkwijze op de pilotscholen.

 1. Denken in leerdoelen als basis voor onderwijs op maat
  Methode-onafhankelijke doorlopende leerlijnen van leerdoelen  als voorwaarde voor gepersonaliseerd onderwijs.

– Kick van Tulder (directeur 5M en TL) met een docent van het Beatrix College Tilburg.
In deze interactieve presentatie  wordt kort de onderwijsontwikkeling op het Beatrix College verteld aan de hand van de ‘plaatplaat’ (schoolplan Beatrix College 2018-2022). We gaan daarbij ook in op de vragen:

 • waarom is leerdoeldenken voorwaardelijk voor gepersonaliseerd onderwijs?
 • wat betekent het om met methode-onafhankelijke doorlopende leerlijnen van leerdoelen te gaan werken?
 • waar staat het Beatrix College nu in deze ontwikkeling?
  Tot slot is er ruimte om hierover met elkaar van gedachten te wisselen.
 1. Leidinggeven aan onderwijsinnovatie
  Onderwijsinnovatie in- en doorvoeren is een spannend proces. Maar wat als je gewoon samen begint? Dat deed men op het Avila College te Hengelo (O).

– Ineke Wikkerink (VIVACE) en Leonie de Wit (Avila College)
Tijdens de workshop zetten we het Avila College centraal en blikken terug op de afgelopen jaren waarin onderwijsinnovatie, waaronder het doorvoeren van het flexrooster, succesvol is verlopen. We gaan in op vragen als: hoe krijg je mensen mee? Wat als het proces stagneert, etc. Aan de hand van de kernwaarden van de school ‘Uitdagen – Ontdekken – Verbinden’ nemen we jullie mee in het gedachtegoed van richtinggevend vernieuwen in het vo.
Naast informatie over het traject delen de deelnemers ervaringen om inspiratie op te doen voor de eigen school.

 1. Inclusiviteit op de werkvloer
  Next inclusive step

– Rob Feenstra (directeur), Marjan Schumacher (zorgcoördinator), Saskia Waalboer (coördinatrice van de traject+groep) van het Kennemer College Heemskerk en Barbara Gubbels (directeur VSO Nautilus College Almere).
Vanuit het Kennemer College en Het Nautilus college VSO samen zullen we een beeld schetsen dat inclusiviteit met name kan werken door leerlingen centraal te stellen en een omslag te maken naar een coachende organisatie om de leerling heen.

Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close