Peer to Peer, werken aan een veiligmakend netwerk

door Dirk J. van der Spiel en Melek Usta (Colourful People) 

 

Peer to Peer is een internationaal toegepaste systematiek voor samenwerking tussen leeftijdgenoten (en collega’s). Door leerlingen met achterstanden op cognitief of sociaal-emotioneel gebied te laten begeleiden door ‘ervaren’ en goed getrainde medeleerlingen, wordt een positieve impuls gegeven aan een gezond leer- en leefklimaat op school. De betrokkenheid bij de opleiding neemt toe en de Peer to Peer methodiek doet een appel op verantwoordelijkheidsgevoel en onderling respect. De methode boort bij de begeleidende leerlingen talenten aan op het gebied van communiceren, coachen en organiseren. Peers maken nieuwe leerlingen vertrouwd met de school, ze zijn laagdrempelige rolmodellen en ook buiten de roosteruren beschikbare wegwijzers. Maar ze zijn ook een steun voor leerkrachten, wanneer bijvoorbeeld differentiatie en gepersonaliseerd leren horen bij het beleid van de school. Peer to Peer gaat over zoveel meer dan leren alleen en veiligheid is een belangrijk aspect ervan.

Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close