Preventie van pesten met PBS

Door dr. Kees van Overveld, gedragsdeskundige bij www.keesvanoverveld.nl; hogeschooldocent HU

 

 

Bij de aanpak van pesten  is er altijd sprake van leed: een of meerdere leerlingen zijn geestelijk of fysiek geraakt. Pestgedrag kun je daarom beter voorkómen.

(Schoolwide) Positive behavior Support, PBS, is een schoolbrede gedragsaanpak gericht op het stimuleren van gewenst gedrag. Door helder geformuleerde gedragsverwachtingen is het voor leerlingen duidelijk welke omgangsvormen er binnen en buiten het schoolgebouw worden nagestreefd.

PBS kent een lessenserie rondom sociale veiligheid. De lessen bouwen voort op de waarden en gedragsverwachtingen van de school. Door middel van de zogenaamde driestappenroutine worden leerlingen geleerd om stevig en zelfverzekerd op ongewenst gedrag te reageren.

 

In deze workshop maakt u kennis met het zogenaamde groene preventieniveau van PBS. U oefent met het formuleren van gedragsverwachtingen op basis van een aantal belangrijke waarden.

Vervolgens maakt u kennis met de driestappenroutine van sociale veiligheid. Door middel van korte oefeningen ervaart u hoe er binnen PBS op ongewenst gedrag wordt gereageerd.

KeesvanOverveld

Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close