De Vreedzame School – leerlingen als mediator

door Petra de Man en Ineke Peeks, Trajectum College Utrecht

 

Trajectum College in Utrecht is de eerste school voor voortgezet onderwijs die enkele jaren geleden is gestart met het programma van De Vreedzame School.
Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin leerlingen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap. Ze staan open voor de verschillen tussen mensen.

Er wordt op Trajectum o.a. succesvol gewerkt met vertrouwensleerlingen. Waar deze een paar jaar geleden vooral nog werden ingezet door de docenten, hebben zij inmiddels zo’n stevige plek in de school ingenomen dat zij zelf problemen als pesten, roddelen en ruzies signaleren en oplossen.

In deze interactieve workshop gaan onze vertrouwensleerlingen live aan de slag met het oplossen van een probleem. U krijgt daarna alle gelegenheid om vragen te stellen aan de coördinator van De Vreedzame School en aan de leerlingen zelf.

Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close