Werken aan sociale veiligheid & Lifeskills in het mentoraat –

De 7 gewoonten van Covey als handvat

 

door Bianca Dijkstra, CPS

 

Burgerschap, 21e eeuwse vaardigheden, sociaal emotionele vaardigheden, anti-pestprogramma’s, er wordt veel over gesproken en gedaan. Het richt zich er allemaal op dat we onze leerlingen belangrijke levensvaardigheden meegeven; dat ze flexibel en ondernemend zijn, probleemoplossend vermogen hebben, pro-actief zijn, kunnen organiseren, zelfredzaam zijn, goed kunnen samenwerken en dat ze verantwoordelijkheid nemen.

Vaardigheden die helpen het zelfsturend vermogen te vergroten maar daarnaast ook leiden tot een betere relatie en communicatie met anderen, hetgeen een onmisbare bijdrage kan leveren aan het creëren van een sociaal veiligere (school)omgeving.

 

”The 7 habits of highly effective people” is een veelbekroond leiderschapsboek. Uitgangspunt van de 7 gewoonten is dat de wereld niet maakbaar is, maar dat je de invloed op je leven wel kunt vergroten door (zelf)leiderschap. Het gedachtengoed is zo krachtig, dat het verder is uitgewerkt voor o.a. tieners in het voortgezet onderwijs. Het leert leerlingen gewoonten en levensvaardigheden aan voor persoonlijke groei.

 

Mentoren spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen als het gaat om het ontwikkelen van lifeskills voor een leven lang leren en loopbaanontwikkeling. Het op een gestructureerde manier werken aan het ontwikkelen van deze lifeskills is daarmee een logisch uitgangspunt voor een zinvolle invulling van de mentorlessen.

 

Stephen Covey leert ons als geen ander hoe krachtig de werking van gemeenschappelijke taal en voorbeeldgedrag is en daarmee de persoonlijke groei van de ander in gang kan zetten. Uitgangspunt van de 7 gewoonten is dan ook dat mentoren een voorbeeldrol hebben die motiveert, die zelfredzaamheid verhoogt en bouwt aan onderling vertrouwen. Zo werk je als ‘voorbeeldig’ mentor stap voor stap met je leerlingen aan een sociaal veilig klimaat en leren ze vooral hoe ze daar zélf een bijdrage aan kunnen leveren.

 

In deze workshop krijg je een inkijkje in hoe de 7 gewoonten van Covey mentoren een handvat kunnen bieden om op gestructureerde wijze met leerlingen te werken aan de ontwikkeling van levensvaardigheden.

Let op: deze workshop duurt 90 minutenimage001

Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close