Vandaag werken aan het onderwijs van morgen?

Ben je leraar of schoolleider en wil je meewerken aan het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs? Of wil je als school hieraan bijdragen? Curriculum.nu is op zoek naar:

  • 130 leraren en 18 schoolleiders die in teams willen werken aan het curriculum: wat moeten leerlingen kennen en kunnen?
  • 84 scholen die bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum, door inbreng en feedback te geven vanuit hun praktijk.

 

Begin 2018 starten 9 ontwikkelteams: Nederlands, Engels, Rekenen/ wiskunde, Digitale Geletterdheid, Burgerschap, Kunst & Cultuur, Bewegen & Sport, Mens & Natuur en Mens & Maatschappij. Elk ontwikkelteam bestaat uit leraren en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs. In verschillende stappen beantwoorden de teams de vraag wat er tot het onderwijscurriculum zou moeten behoren. Ontwikkelscholen reflecteren vanuit de eigen praktijk op voorstellen en ontwikkelen uitwerkingen voor de eigen school.

 

Aanmelden

Vanaf 18 september kan je aanmelden. Geïnteresseerd? Lees meer over deze uitdaging op www.curriculum.nu/meedoen.

 

Curriculum.nu

Wat moeten leerlingen kennen en kunnen? Wat willen we behouden, wat moeten we toevoegen en wat laten we los? Hoe houden we ruimte voor scholen om zelf het programma in te vullen, aansluitend op hun visie, leerlingen en omgeving? Het is inmiddels 11 jaar geleden dat we in Nederland deze vragen hebben beantwoord voor het primair en voortgezet onderwijs als geheel. In de tussentijd is het landelijk curriculum op punten wel aangepast. Nu is het tijd om dit l integraal te doen en te zorgen voor samenhang, doorlopende leerlijnen en om overladenheid terug te dringen.

 

Curriculum.nu is een gezamenlijk initiatief van de Onderwijscoöperatie, de PO-raad, de VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs De uitvoering vindt plaats in samenwerking met SLO.

 

Meer informatie op www.curriculum.nu en www.curriculum.nu/meedoen.

 

 

< Ga terug


Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close