Waar staan we over vier jaar?

Het ledenaantal van het Platform Theoretische Leerweg groeit gestaag en we krijgen daarmee een steeds belangrijkere positie in het onderwijslandschap. Adel verplicht, dus het is goed om samen na te denken over onze rol, onze positie en onze dromen en ambities.

Om onze koers voor de komende jaren helder te krijgen is het bestuur op 23 juni samengekomen om onder leiding van Remy van Kasteren na te denken over onze volgende stappen.

 

Deze heidag, in het hart van Utrecht, stond al heel lang hoog op onze wensenlijst. Immers, nadenken over de toekomst en werkelijk de tijd nemen om goede gesprekken te voeren is lastig als je elkaar alleen ziet op vrijdagnamiddagen en ondertussen ook de mails van je scholen binnen blijven stromen.

Daarom blockten de bestuurders een hele dag in hun agenda om tijd en ruimte te hebben voor discussie, reflectie en vooral gezamenlijke ontwikkeling.

 

Curriculum.nu

Belangrijk bij onze koers is natuurlijk ook wat er om ons heen gebeurt. Daarom was Theo Douma van Curriculum.nu (voorheen Onderwijs2032) uitgenodigd om ons deelgenoot te maken van de laatste stand van zaken.

Curriculum.nu wil graag veel interactie met platforms als het onze. De bestuursleden hebben hun zorg uitgesproken over de communicatie door Onderwijs2032 en het feit dat men er niet in geslaagd is de vlam brandend te houden en werkelijk draagvlak te creëren.

 

Kanteling

Als we kijken naar de huidige verschijningsvormen tl en de manieren waarop leerlingen dit kunnen afsluiten dringt de vraag zich op: hoe ziet dit er over vier jaar uit?

Het is voor iedereen duidelijk dat er een kanteling gaande is van leerweg naar ontwikkelroute. Van denken vanuit structuur naar denken vanuit leerlingen.

Een andere belangrijke ontwikkeling is intensievere samenwerking tussen scholen en hun regio. Van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Scholen krijgen steeds meer een belangrijke rol in de ontwikkeling van de regio. Allemaal zaken waar ons Platform een belangrijke rol kan spelen.

 

Rollen van het platform

Aan het einde van de dag zijn de verschillende rollen van het Platform-TL besproken. Ten eerste op het gebied beleidsontwikkeling, voor en achter de schermen. Denk aan meedenken en adviseren, maar ook aan activeren en gidsen. Ook neemt het Platform een rol op zich als het gaat om kennisontwikkeling. Door te analyseren en uit te wisselen, maar het zou ook moeten gaan om ondersteunen en begeleiden van scholen.

Er werd gekeken naar wat we nu doen, naar wat we zouden moeten en willen en naar hoe we dat dan zouden willen doen.

 

Serieus aanpakken

De resultaten van deze gesprekken geven veel richting aan wat we de komende jaren willen doen. Daarover later meer, want ideeën moeten kunnen rijpen, ontwikkelen en misschien zelfs verworpen kunnen worden.

Duidelijk is wel dat het opereren in de luwte voorbij is. Het Platform-TL wordt serieus genomen en het is tijd dat wij de zaken ook werkelijk serieus gaan aanpakken.

< Ga terug


Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close