login ledenlogin leden login leden

Bestuursleden

‘Onderwijs maak je samen. Leerlingen, ouders en school. Dat hebben de afgelopen jaren ons meer dan ooit duidelijk gemaakt. Hoe kunnen we van elkaar leren? Waar halen we de toekomstige kennis vandaan en hoe delen we die met elkaar? Daar zet ik mij als voorzitter van het Platform-TL voor in. Dit doe ik vanuit mijn ervaring in het onderwijs: als docent, teamleider en directeur, maar ook als ouder. Het gaat erom dat we verbindingen leggen: tussen scholen onderling, tussen scholen en instanties en tussen scholen en overheid. Samen zorgdragen voor het beste onderwijs voor onze kinderen.’

Ineke Munter

Voorzitter Platform-TL

‘De tl/mavo bevat de grootste groep leerlingen. Net als iedere leerling hebben zij recht op een uitdagend onderwijsprogramma. Mét alle mogelijkheden om te schakelen en te stapelen in onze onderwijskolom. Aandacht voor elke leerling: ieder kind is anders en heeft unieke ambities en talenten. Wij dagen onze leerlingen uit om deze te verwezenlijken en we stimuleren en leren ze om eigenaarschap te nemen voor hun eigen leerproces. Dit doen we door tweewekelijks coachgesprekken te voeren met alle leerlingen.’

Rob Feenstra

Directeur Dalí College Heemskerk, Mede-initiatiefnemer Platform-TL

‘Goed onderwijs geeft je de mogelijkheid om een eigen invulling te geven aan je leven, aan het kunnen inzetten van je talenten en het werken aan je dromen. In mijn 42-jarige loopbaan in het onderwijs als docent tot en met bestuurder, zette ik mij altijd in om leerlingen kansen te geven. Juist als deze niet altijd voor het oprapen lagen.’

‘De vmbo-leerlingen verdienen deze kansen en we hebben de banen waarin zij terechtkomen keihard nodig. Dat was voor mij de drijfveer om – samen met nog twee mensen – het Platform-TL op te richten. Het doel? Steeds de innige samenwerking met de Stichting Platforms VMBO nastreven.’

Barry Lommen

Mede-oprichter Platform-TL

‘Mijn naam is Huibert de Jonge. Soms 1 februari 2023 ben ik waarnemend directeur bij het Munnikenheide College. Daarvoor was ik directeur van een breed vmbo, ‘t Ravelijn in Steenbergen.

Al vanaf de start van het Platform-TL ben ik betrokken bij het platform om het imago van de tgl te versterken en de tweedeling gl en tl uit het systeem/stelsel te krijgen. Dit vanuit het idee dat nu de basis/kader en gl tot de beroepskolom behoren en de tl (en havo) niet. Volgens mij een wezenlijke weeffout.’

Huibert de Jonge

Directeur Munnikenheidecollege Etten-Leur en Rucphen

‘Leerlingen met een diploma vmbo-tl op zak zijn de ‘handen’ die academische kennis naar de praktijk van alledag vertalen. Zij zijn het cement van onze samenleving! Uitgerekend deze groep lijkt telkens tussen wal en schip te belanden. Als Platform-TL zijn we de belangenhartiger van deze leerlingen en scholen. We inspireren de schoolleiding met de leerling in ons achterhoofd. Deze groep gaat straks het verschil maken in onze maatschappij.’

Patrick van der Pijl

Directeur Aeres VMBO en MBO Ede

‘Mijn belangrijkste drijfveer? Iets betekenen voor de ontwikkeling van het onderwijs aan tl-leerlingen. Ze goed voorbereiden op het middelbaar beroepsonderwijs én de opstroom naar de havo openlaten. We plukken al de eerste vruchten van de samenwerking met verschillende mbo’s. Volgende stap is de contacten met het bedrijfsleven verder versterken.’

‘De tl-afdeling van het Ichthus College Veenendaal werkt in de bovenbouw al sinds 2019 met verschillende praktijkgerichte programma’s. We zien dat het praktisch bezig zijn enorm motiverend werkt voor de leerlingen, maar ook voor de docenten. De pgp’s bieden veel ruimte om er een schooleigen invulling aan te geven. Durf daar gebruik van te maken!’

Simon van Groningen

Directeur vmbo Ichthus College Veenendaal

‘De tl krijgt als opleiding niet altijd de aandacht die het verdient. Ik werk nu ruim 35 jaar in het onderwijs en mijn idealen zijn nog springlevend: mooi om kinderen taalvaardig te maken en ze zo voor te bereiden op hun leven in de samenleving. Tegenwoordig houd ik mij op Porteum College bezig met organisatorische portefeuilles (formatie, organisatie en werving van nieuwe docenten. Als bestuurslid van het Platform-TL probeer ik een bijdrage te leveren aan de positie van de tl.’

Pieter Spronkers

Afdelingsleider tl Porteum College Lelystad

‘Een vmbo-leerling heeft binnen en buiten de school kennis te maken met praktijk. Op het Twents Carmel College is de gemengde en de theoretische leerweg geïntegreerd tot gtl. Het beste van twee werelden. Iedere gtl-leerling kiest op onze school zeven vakken, waarvan één profielvak. Leerlingen willen graag praktisch bezig zijn. Daarnaast stroomt een ruime 80 procent van onze gtl-leerlingen door naar het mbo.’

‘Hoe onze (nieuwe) leerweg ook gaat heten: onze leerlingen maken deel uit van de beroepskolom. Praktische vaardigheden verdienen dan ook een vaste plek in hun onderwijs! Ik vind het belangrijk dat onze leerweg goed gepositioneerd is en daar wil ik als bestuurslid van het Platform-TL aan bijdragen. We zijn immers allemaal aan het ontwikkelen en dat kunnen we beter samendoen!’

Harm Middelburg

Adjunct-directeur Twents Carmel College Oldenzaal

‘Als zelfstandig onderwijsadviseur houd ik mij vooral bezig met de beroepskolom in de bovenbouw van het vmbo en het mbo. Ik vervul sinds 2018 de rol van sparringpartner bij het Platform-TL voor de Nieuwe Leerweg en de bijbehorende praktijkgerichte programma’s. Onderwijs waarbij je daadwerkelijk ook praktische ervaring opdoet, dat gun ik iedere leerling! Zodat ze zich niet alleen kunnen oriënteren op wat ze na hun opleiding kunnen kiezen. Ook om hen te laten ervaren dat wat ze leren (in hun totale opleiding) ertoe doet.’

Wilma Roijackers (adviseur)

Zelfstandig onderwijsadviseur

‘Eigentijds – of liever nog – toekomstgericht onderwijs is voor de toekomst van leerlingen erg belangrijk. Het is voor scholen essentieel om te weten wat er zoal speelt op het terrein van beleid en inhoud; daar staan we als SLO middenin. Ik probeer met mijn adviesrol – samen met het bestuur van het platform – scholen te voorzien van de meest actuele informatie met adviezen en inzichten. Zodat zij nog beter eigentijds en toekomstgericht onderwijs kunnen ontwikkelen.’

Rob Abbenhuis (adviseur)

Themacoördinator vmbo bij SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Adviseur Platform-TL

‘Het Platform-TL is een waardevolle partner voor de VO-raad. Het streven om (verder) in te zetten op talentontwikkeling, brede vorming en een sterk praktijkgerichte component, samen met de grote behoefte aan goede vakmensen, vragen om een sterk vmbo. Zowel door de vo-sector als politiek worden stappen gezet om het vmbo-onderwijs eigentijdser, aantrekkelijker en uitdagender te maken. Samen bereiden we leerlingen goed voor op hun volgende stap in vervolgonderwijs, de samenleving en uiteindelijk de arbeidsmarkt.’

Tes Schmeink (adviseur)

Beleidsadviseur VO-raad

Ik ben al sinds 2008 betrokken bij het Platform-TL. Ik doe met veel plezier de secretariële en organisatorische ondersteuning. Het werk is heel divers: onder andere het notuleren van bestuursvergaderingen,  het organiseren van regiobijeenkomsten/conferenties/studiereizen, de financiën bijhouden en dat alles in goede samenwerking met de voorzitter en leden van het bestuur. Eerst werd ik door het Platform-TL ingehuurd bij mijn voormalige werkgever APS. Sinds 2016 ben ik zzp’er en ondersteun het Platform-TL en meerdere bedrijven.

Linda de Gooijer (ondersteuning)

Zelfstandig manager in secretariële en financiële ondersteuning

‘Door te informeren, te delen te en inspireren zorgt het Platform-TL voor meerwaarde voor alle deelnemers. Of het nu gaat om de nieuwsbrieven en de website of over kennisnetwerken en conferenties: communicatie is heel belangrijk en biedt altijd mogelijkheden om te informeren, te delen en te inspireren.’

‘Ik ben al een aantal jaar als communicatieadviseur betrokken bij het Platform-TL en ik zag het groeien en ontwikkelen van een (platgezegd) discussiegroep naar een volwaardig, landelijk netwerk van een grote diversiteit aan scholen.’

Rhody Matthijs (communicatieadviseur)

Communicatieadviseur en woordvoerder bij diverse onderwijsorganisaties