login ledenlogin leden login leden

Raad van Toezicht

Mijn naam is Jan Willem Heemstra (1960, Eindhoven). Ik ben opgeleid als docent Nederlands-Maatschappijleer (NLO!) aan het Mollerinstituut in Tilburg. Ik begon in 1985 in het VO in Capelle aan den IJssel, en werkte vervolgens eenentwintig jaar als afdelingsleider bij het Herbert Vissers College in Nieuw-Vennep. Sinds 2007 ben ik directeur VMBO bij CSG Jan Arentsz in Alkmaar. Ik heb altijd gewerkt met de mooiste doelgroep in het voortgezet onderwijs: de vmbo-leerlingen.

Een doelgroep die goed onderwijs verdient van personeel dat zich elke dag met hart en ziel voor hen inzet. En dat krijg je dan ook terug!

De TL is naar mijn mening speciaal, omdat het de meest toekomstgerichte opleiding kan zijn. De rol die het platform daarbij speelt, kan voor veel TL-scholen ondersteunend, stimulerend en vooral uitdagend zijn. Door lid te worden van de raad van toezicht van het platform krijg ik de gelegenheid om mee te praten over alle ontwikkelingen in het TL-onderwijs, misschien soms een duwtje te geven, en samen met Huib en Barry op gepaste afstand de bestuursleden in hun werkzaamheden voor onze stichting te volgen.

Jan Willem Heemstra

Lid RvT

Mijn naam is Barry Lommen. In 2008 was ik een van de drie initiatiefnemers voor het oprichten van een platform voor de TL, zodat deze leerweg, naast de SPV die de beroepsgerichte vakken van de BBL en KBL vertegenwoordigt, de belangen van de TL-leerlingen kan behartigen in gesprekken met onder andere het ministerie en de VO-raad. Daarnaast wilden we een vraagbaak zijn voor schoolleiders van de theoretische leerweg. Van drie leden in 2008 zijn we gegroeid naar ongeveer 180 leden en worden we als platform betrokken bij vele ontwikkelingen in het onderwijs, waaronder de nieuwe leerweg.

Na 43 jaar in het onderwijs te hebben gewerkt als docent muziek, conrector, directeur en bestuurder, ging ik afgelopen oktober 2023 met pensioen en vond ik het ook tijd om plaats te maken in het bestuur van het Platform-TL. De komst van een raad van toezicht geeft mij nu de mogelijkheid om betrokken te blijven bij het platform. Deze kans heb ik met beide handen gegrepen.

Barry Lommen

Lid RvT

Mijn naam is Huibert de Jonge. De ontwikkelingen die wij op dit moment met de tl meemaken waren zonder de inbreng van het Platform-TL ondenkbaar. Het platform heeft altijd gestaan voor goed onderwijs aan leerlingen die die de beroepsopleiding vanuit een meer theoretische kant willen benaderen. Daarom is het ook belangrijk om juist voor deze leerlingen die vaak een hbo ambiëren, via mbo of havo, een opleiding te maken die hierop aansluit. Dat betekent een verbinding van theorie en praktijk.

Juist nu is het belangrijk dat het platform zich mengt in de discussies over goed onderwijs, wel of niet een vijfjarig vmbo, de doorstroomtoets en de gevolgen voor de vmbo leerling, noodzakelijke stelselwijzigingen om de nieuwe leerweg te realiseren en de positie van het havo hierin. Kortom belangrijke vraagstukken die om een antwoord vragen.

Na mijn inbreng binnen het bestuur is het tijd om dit aan jongeren over te laten en treed ik met veel plezier toe tot de raad van toezicht van dit mooie platform. Genietend als deeltijd pensionado, maar nog erg betrokken bij onderwijs en dan speciaal bij vmbo.

Huibert de Jonge

Lid RvT