login ledenlogin leden login leden

Workshop 8

In gesprek over kwaliteit, duurzaamheid en borging van je onderwijsopdracht

Je kunt niet meer niet je onderwijs ontwikkelen in deze tijd, maar hiervoor heb je wel lef nodig. Het is een uitdaging voor onderwijsteams om voortdurend te blijven ontwikkelen in gezamenlijkheid en met kwaliteit. In hoeverre zie jij curriculumontwikkeling als onderdeel van je onderwijsopdracht? En lukt het je om hier structureel mee aan de slag te zijn? Wat is belangrijk en wat heb je hiervoor nodig? We gaan op zoek naar ideeën zodat we elkaar kunnen inspireren om vervolgens op school, met je team, het gesprek hierover te voeren.
Let op! Deze workshop is alleen voor ronde 1 te kiezen.

Door: Geesje van Slochteren en Monja Lize Antens, SLO

Workshop 9

Kwaliteitsborging schoolexaminering
De rol van de examencommissie, bestuurder en schoolleider

Sinds 1 augustus 2021 is een examencommissie verplicht in het voortgezet onderwijs. De examencommissie heeft een kwaliteitsopdracht: het borgen van de kwaliteit van schoolexaminering. Op veel scholen heeft de examencommissie zich geleidelijk aan gepositioneerd en ontwikkeld. Onafhankelijk en deskundig borgen van de kwaliteit is voor veel examencommissies een uitdaging. Ook voor de bestuurder en schoolleider, die uiteindelijk eindverantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van schoolexaminering en kwaliteitszorg in het algemeen. In deze sessie gaan we, twee jaar nadat de wetswijziging van kracht ging, het gesprek met elkaar aan: hoe ontwikkelt de examencommissie zich, welke rol heb je als bestuurder en schoolleider binnen de kwaliteitsborging en ten opzichte van de examencommissie en welke rol en positie heeft de examencommissie nu en hoe moet dat zich nog ontwikkelen?

Door: Piet Groenewegen, VO-raad, samen met een school

Workshop 10

Kennismaken met Schoolleiders VO
Van, voor en door schoolleiders

Ontdek de wereld van Schoolleiders VO tijdens onze boeiende workshop!
Tijdens de workshop zullen de deelnemers een diepgaand inzicht krijgen in het vakgebied van schoolleiders in het voortgezet onderwijs. De workshop heeft als doel om schoolleiders vertrouwd te maken met de verschillende deellijnen en hun specifieke doelstellingen. Er zal uitgebreid worden ingegaan op de beroepsstandaard als leidraad voor professionele ontwikkeling en de deelnemers zullen praktische handvaten krijgen om deze standaard effectief toe te passen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de manieren waarop schoolleiders op de hoogte kunnen blijven van nieuwe ontwikkelingen en hoe ze kunnen aansluiten bij relevante netwerken en initiatieven binnen het vakgebied. Mis deze waardevolle workshop niet en ontdek de mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen als schoolleider in het voortgezet onderwijs!

Door: Karin Wouters en Marieke van Tienhoven, Schoolleiders VO

Workshop 11

Doorlopende leerlijn praktijkgerichte programma’s op de tl en havo

X11 media en vormgeving is pilotschool voor het PGP Technologie & Toepassing en Media, Vormgeving en ICT. Tegelijk wordt ook havo-p klein (zowel Technologie als Maatschappij) als havo-p groot (Technologie) ontwikkeld en gegeven. In een presentatie en in gesprek hebben we het tijdens deze workshop over hoe we ervoor proberen te zorgen dat de programma’s elkaar versterken, zodat het een waardevol pakket is voor leerlingen en de vakgroepen.

Door: Auke Hehenkamp, Thom van Woerkom en Jeppe den Uijl, X11 media en vormgeving

Workshop 12

Praktijkgerichte programma’s

Stand van zaken vanuit OCW over de praktijkgerichte vragen en ruimte voor vragen en gesprek.

Door: Chris Fokkens, OCW

Workshop 13

Naar een waardevol schoolexamen

Het CE is in het VO het enige landelijke meetinstrument voor alle scholen. Daardoor wordt het gezien als een belangrijk normgevend instrument dat een bijdrage levert aan het bevorderen van kansengelijkheid. Geleidelijk aan heeft het SE op veel scholen het karakter heeft gekregen van voorbereiding op het CE. En dat terwijl het SE juist andere zaken met andere vormen kan toetsen dan met schriftelijk gestandaardiseerd toetsen mogelijk is. Hoe kan je toewerken naar een vorm van schoolexaminering die meer recht doet aan een breed curriculum, aan de identiteit of het concept van de school, leerlingen meer uitdaagt dan nu door een sterker beroep te doen op eigen initiatief (hogere denkvaardigheden), waarbij je tegelijkertijd de kwaliteitsborging niet uit het oog verliest? En wat is daarin de rol van de bestuurder en schoolleider? Na een korte inleiding, vertellen collega’s over hun weg naar een waardevol schoolexamen. Daarna ga je als deelnemer met elkaar in gesprek.

Door: Tes Schmeink, VO-raad, samen met een school