Workshops online conferentie ‘Taking the next step’

 

Naast het gezamenlijke programma kun je als deelnemer kiezen voor twee workshops. Eén van deze workshops kan ook vervangen worden door het tafelgesprek over De Nieuwe Leerweg.

Programma

10.00-10.05 uur         Welkom

10.05-11.00 uur         Tafelgesprek met Bas Haring, Sander Heijne en Huibert de Jonge o.l.v. host Marijn de Vries

11.00-11.15 uur         Pauze

11.15-12.15 uur         1e ronde Workshops of tafel Nieuwe Leerweg o.l.v. host Marijn de Vries

12.15-12.45 uur         Lunch

12.45-13.45 uur         2e ronde Workshops of tafel Nieuwe Leerweg o.l.v. host Marijn de Vries

13.45-14.45 uur         Tafelgesprek met Bart Engbers en Rhody Matthijs (deelnemers studiereis Canada) met bijdragen uit Canada o.l.v. host Marijn de Vries

14.45 uur                   Afsluiting en aansluitend Café

 

Inschrijving

Om deel te nemen aan deze inspirerende conferentie kun je je inschrijven via de aanmeldpagina.


Tafelgesprekken

Tafelgesprek met Bas Haring, Sander Heijne en Huibert de Jonge o.l.v. Marijn de Vries

– Bas Haring (hoogleraar en volksfilosoof), Sander Heijne (onderzoeksjournalist en historicus) en Huibert de Jonge (directeur ’t Ravelijn in Steenbergen).

Onze tafelgasten gaan onder leiding van host Marijn de Vries (journalist en voormalig prof wielrenster) met elkaar in gesprek over de vraag waartoe is er onderwijs? En wat betekent dit voor leiderschap in crisistijd zoals wij nu beleven.

Bas Haring is filosoof, informaticus, televisiepresentator, schrijver en hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. Hij werkt op het raakvlak van wetenschap en filosofie: vanuit een alledaagse invalshoek brengt Bas het serieuze in beeld.

 Sander Heijne (1982) is onderzoeksjournalist en historicus. Hij werkte vijf jaar op de redactie economie van de Volkskrant, waar hij een fascinatie ontwikkelde voor het effect van bureaucratische systemen op ons alledaagse bestaan.

Marijn de Vries is voormalig professioneel wielrenster, journalist, gast en analist in diverse radio- en TV programma’s.

 

Tafelgesprek over het onderwijs in Canada o.l.v. Marijn de Vries

In 2019 zijn een aantal leden van het Platform-TL op studiereis naar Canada geweest. Tijdens dit gesprek zullen Bart Engbers en Rhody Matthijs (deelnemers studiereis), mede aan de hand van filmmateriaal verzorgd door twee Canadese scholen, over hun ervaringen vertellen.

 

Tafelgesprek over De Nieuwe Leerweg (keuzegesprek) o.l.v. Marijn de Vries

– Susan van den Heuvel (projectleider Nieuwe Leerweg OCW) en Ineke Munter (voorzitter Platform-TL).

Susan van Heuvel zal een toelichting geven op de laatste stand van zaken betreffende de Nieuwe Leerweg en zij zal samen met Ineke Munter vragen vanuit het veld bespreken.


Workshops

 1. Workshop: Samen bouwen aan LOB (1e ronde + 2e ronde)

– Simone Slagboom (decaan Olympia vmbo Eindhoven/VSV doorstroomcoördinator Eindhoven-Kempenland) en Sandra Mors (LOB Beleidsmedewerker vo-mbo NVS-NVL/decaan Achterhoek VO)
Schoolleiders hebben de taak om de medewerkers te motiveren, te activeren en te faciliteren om zo LOB te verbinden aan de schoolambities. Dit vraagt om ‘Visie en beleid’, ‘Draagvlak en leiderschap’.
In deze workshop is volop ruimte om positieve ervaringen, ingewikkelde dilemma’s en/of knelpunten rondom beleidsontwikkeling en -implementatie te delen en elkaar te inspireren. We zoomen daarbij vooral in op de rol-, taak- en verantwoordelijkheidsverdeling van de verschillende actoren. 


 1. Workshop: De Nieuwe Leerweg? Laat maar komen! (1e ronde + 2e ronde)

– Simon van Groningen (directeur vmbo), Lineke Boot (docent zorg&welzijn/decaan) en Pieter Zuidema (docent godsdienst) van het Ichthus College Veenendaal.

Het Ichthus College is een school voor vmbo-tl/havo/vwo. Het tl-team ontwikkelt sinds een aantal jaren een praktische leerlijn gekoppeld aan het gekozen profiel met een nadrukkelijke lob-component. Onze ervaringen willen we graag delen. We vertellen over de aanleiding, de keuzes die zijn gemaakt, het ontwikkelproces en ja, ook over de valkuilen! Na de presentatie gaan we hierover met elkaar in gesprek.


 1. Workshop: De magie van T&T (1e ronde + 2e ronde)

– Corien van den Ende (projectleider T&T Kaj Munk College Hoofddorp).

Techniek is vies, je krijgt vieze handen en je kleding wordt vies. Dat is het beeld wat veel leerlingen en ouders hebben van techniek. Door de invoering van het vak Technologie en Toepassing verwondert de leerling zich over de mogelijkheden binnen de technologie.

Het vak Technologie en Toepassing is één van de vijf licentievrije praktijkgerichte programma’s die scholen mogen aanbieden in de nieuwe leerweg. Het concept examenprogramma wordt momenteel ontwikkeld. T&T zorgt er voor dat leerlingen onderzoekend en ontdekkend aan de slag gaan met opdrachten vanuit derden, bedrijfsleven of andere partijen. Hoe je T&T kan vormgeven en hoe leerlingen met de opdrachten aan de slag kunnen, kun je zien en horen door vanuit enkele pilotscholen een kijkje te nemen in de keuken van T&T. Laat je inspireren en stel je vragen over de werkwijze op de pilotscholen.


 1. Contacten leggen en onderhouden met bedrijven: hoe dan? (1e ronde + 2e ronde)– Wiel Wijnen (projectleider Toptechniek in Bedrijf regio Brainport).

De nieuwe leerweg komt eraan, met een praktijkgericht programma. In welke context je ook werkt – T&T, D&P, PIE, Z&W, … – het leggen en onderhouden van contacten met bedrijven is altijd essentieel voor je programma.

Dat is wennen voor veel scholen. En voor veel bedrijven.

Hoe komen leerlingen en docenten daadwerkelijk bij bedrijven binnen? Maar ook: hoe bereiden we de docenten dusdanig goed voor dat ze af geraken van hun onwennigheid met ‘bedrijfscontacten’?

In deze workshop laten we zien hoe we het concreet maken in de regio Brainport Eindhoven. De workshop is interactief. Deelnemers maken kennis met de aanpak in de regio Brainport Eindhoven en reflecteren of deze aanpak in de eigen school c.q. de eigen regio zou werken.


 1. Workshop: Scholingsaanbod nieuwe leerweg (1e ronde + 2e ronde)– Wilma Bredewold (deelprojectleider scholing nieuwe leerweg van SPV).

Ook voor niet-pilotscholen genoeg te leren!
In deze workshop maak je op interactieve wijze kennis met het scholingsaanbod nieuwe leerweg zoals inmiddels ook voor niet-pilotscholen is geplaatst op bijscholingvmbo.nl. Wilma informeert je over de inhoud en opzet van het aanbod en de wijze waarop je er gebruik van kunt maken. Natuurlijk niet alleen door hier een uur over te vertellen, maar ook door er met elkaar over in gesprek te gaan. Ideeën voor de doorontwikkeling van het scholingsaanbod zijn daarbij van harte welkom!


 1. Workshop: Starten met Informatietechnologie in de nieuwe leerweg (1e ronde + 2e ronde)

– Pieter Spronkers (afdelingsleider Porteum, Lelystad).

Porteum (nu nog de SGL) is één van de 18 pilotscholen die komende jaren ervaring gaat opdoen met het praktijkgerichte programma Informatietechnologie. In deze workshop vertelt de school welke afwegingen zijn gemaakt om tot de keuze van dit programma te komen en welke stappen gezet (gaan) worden om het praktijkgerichte programma te implementeren. Je krijgt ook inzicht in de eerste contouren van het inhoudelijke programma, maar de focus zal liggen op wat er allemaal komt kijken bij het organiseren van een praktijkgericht programma.


 1. Workshop: Leidinggeven aan onderwijsinnovatie (1e ronde + 2e ronde)
  Onderwijsinnovatie in- en doorvoeren is een spannend proces. Maar wat als je gewoon samen begint? Dat deed men op het Avila College te Hengelo (O).

– Ineke Wikkerink (VIVACE) en Peter ten Dam (directeur scholengemeenschap Canisius Almelo; voorheen teamleider Avila College).
Tijdens de workshop zetten we het Avila College centraal en blikken terug op de afgelopen jaren waarin onderwijsinnovatie, waaronder het doorvoeren van het flexrooster, succesvol is verlopen. We gaan in op vragen als: hoe krijg je mensen mee? Wat als het proces stagneert, etc. Aan de hand van de kernwaarden van de school ‘Uitdagen – Ontdekken – Verbinden’ nemen we jullie mee in het gedachtegoed van richtinggevend vernieuwen in het vo.
Naast informatie over het traject delen de deelnemers ervaringen om inspiratie op te doen voor de eigen school.


 1. Workshop: Inclusiviteit op de werkvloer (2e ronde)
  Next inclusive step

– Rob Feenstra (directeur), Marjan Schumacher (zorgcoördinator), Saskia Waalboer (coördinatrice van de traject+groep) van het Kennemer College Heemskerk) en Barbara Gubbels (directeur VSO Nautilus College Almere; v.a. 1 mrt directeur Aeres VMBO Lelystad).

Vanuit het Kennemer College en Het Nautilus college VSO samen zullen we een beeld schetsen dat inclusiviteit met name kan werken door leerlingen centraal te stellen en een omslag te maken naar een coachende organisatie om de leerling heen.

 

Op de website is een disclaimer van toepassing.   –  Copyright (c) Platform Theoretische LeerwegDesign en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close